Wydrukuj tę stronę

Świadectwo 4

 

Adoracja młodzieży
Helena Konopka

Pobierz: DOCX PDF

 

O ile dzieci przyjmują wiarę od rodziców intuicyjnie i bezkrytycznie, o tyle młodzież w jej poszukiwaniu wychodzi z domu i szuka odpowiedzi o życie wiarą na zewnątrz, wśród innych młodych, najczęściej wchodząc w grupę. Tak też było ze mną: w gimnazjum rozpoczęła się moja droga formacji w grupie młodzieżowej – trafiłam do oazy. To tam nastąpiło moje świadome spotkanie z adoracją: najpierw przez formację Eucharystyczną, potem przez adorację. To, czego nauczyłam się, będąc w oazie, to modlitwa uwielbienia Boga podczas adoracji – nie przychodzenie na nią z prośbami, przebłaganiem czy dziękczynieniem, ale w postawie uwielbienia Boga w Jego przymiotach. Takiej postawy nauczył mnie i moich bliskich oazowiczów pewien Ksiądz, który uświadomił nam, że zatroskanie, z jakim wychodzimy z adoracji, wypływa z zapatrzenia się w siebie i swoje sprawy, a nie z zapatrzenia się w Boga. Od tamtej pory uwielbienie jest dla mnie główną formą modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

Głębsze doświadczenie modlitwy adoracyjnej spotkało mnie na studiach, kiedy trafiłam do DA Karmel w Krakowie. Podstawową formą naszych spotkań była i jest adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy przeplatanej śpiewem i modlitwą Słowem Bożym. W ciszy Karmelu zaczęłam na nowo budować relację z Bogiem, przychodząc na adorację w postawie wyżej wspomnianego uwielbiania. Cisza, która jest specyfiką duchowości karmelitańskiej, dla nas, studentów, nie była łatwa do zrozumienia. Nie każdy się w niej odnajdywał: jedni rezygnowali z takiej formacji, dla innych stała się ona źródłem poszukiwań wiary żywej.

Zostałam poproszona o pisanie spotkań i adoracji do nowenny adoracyjnej dla młodzieżowych grup adoracyjnych. Młodzieżowa grupa adoracyjna jest propozycją wyjścia naprzeciw młodym ludziom poszukującym swojego miejsca w Kościele. Formacja adoracyjna może być formacją nowopowstałej grupy bądź grup już istniejących, np. działających przy parafiach – dla tych grup adoracja może być centrum jednoczącym różne wspólnoty w Kościele. Formacja grupy młodzieżowej jest także wpisana w formację całej rodziny – istnieją już dziecięce i dorosłe grupy adoracyjne. Adoracja Najświętszego Sakramentu może być również pomocna w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania – sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Kilka słów o samej nowennie. Na nowo „uderza” mnie ważność i aktualność Słowa Bożego wprowadzanego w rozważania adoracyjne, a omawianego wcześniej na spotkaniu formacyjnym. Spotkania mają uczyć niekierowania myśli podczas adoracji na Boga, skupienia i zapatrzenia się na Jego boskie tajemnice. Każde spotkanie wprowadza uczestników w znak – widzialny ślad Bożej lub ludzkiej obecności na adoracji. Formą modlitwy wspólnotowej podczas spotkań jest modlitwa spontaniczna – ma ona na celu nauczenie rozmawiania z Bogiem swoimi słowami. Uczestnicy spotkań sami przygotowują adorację: dzielą się rozważaniami, uczą się śpiewów i prowadzenia modlitwy. Są także zachęcani do budowania wspólnoty z tymi, którzy na adorację przychodzą: poprzez czytanie komentarza wprowadzającego, rozdawanie kartek z fragmentami Słowa Bożego i tekstami pieśni oraz zachęcanie innych do włączenia się w przeżywanie znaku.

Dostrzegam w swoim życiu różne owoce ostatniego czasu: przede wszystkim jest to zachwyt adoracją na nowo – a także nowe otwarcie się na obecność Słowa Bożego w życiu.