Wydrukuj tę stronę

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Kłaniam się Tobie.

Kapłan: Z wiarą i wdzięcznością klękamy przed Tobą, o Panie nasz i Boże. Zostaliśmy dziś ubogaceni słowami referatów i świadectw. Wszystkie mówiły o Tobie, budziły w nas pragnienie adoracji i pomagały wypływać na głębię modlitwy. Teraz nadeszła święta godzina, godzina adorowania Ciebie. Wchodzimy w to niezwykłe spotkanie poprzez ciszę, poprzez indywidualną rozmowę z Tobą i bycie przy Tobie całym sercem. Chcemy wyrazić nasze uwielbienie i dziękczynienie, a także nasze prośby i pragnienia. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę.

Modlitwa w ciszy (ok. 3 minut).

Kapłan: Z naszą indywidualną modlitwą w ciszy pragniemy złączyć także wspólne uwielbienie i gorące błaganie. Przyjmij, o Panie, pełną prostoty modlitwę dzieci, gorące wołanie młodych, a także odnowioną i pogłębioną gotowość trwania przy Tobie dorosłych.

Modlitwa dzieci

Dziecko 1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że chciałeś być dzieckiem, że miałeś rodziców i przyjaciół, że uczyłeś się wszystkiego i poznawałeś świat. Chcemy Cię naśladować w naszym życiu i razem z Tobą uwielbiać naszego Ojca w niebie.

Śpiew: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn.

Dziecko 2: Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za to, że nakazałeś dorosłym, aby nie zabraniali nam przychodzić do Ciebie. Dziś wypisaliśmy Twoje słowa na karteczkach. Prosimy, abyś je pobłogosławił, a po adoracji chcemy zanieść je obecnym w kościele dorosłym z prośbą, aby się za nas modlili i nas do Ciebie prowadzili. Przyjmij nasz dar i pociągnij do siebie serca wszystkich dzieci.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

W czasie śpiewu dzieci przynoszą w koszyczkach karteczki ze słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14). Kładą koszyczki przed ołtarzem i odchodzą.

Animator lub ojciec albo matka: Panie Jezu, Ty chciałeś, abyśmy przyprowadzali do Ciebie dzieci i poleciłeś nam również, abyśmy sami stawali się do nich podobni, gdyż tylko wtedy możemy wejść do Twego królestwa. Zawierzamy Ci w cichej modlitwie nas samych i wszystkie dzieci z naszych rodzin i parafii. Błogosław każde z nich.

Modlitwa w ciszy.

Modlitwa młodzieży

Dziewczyna: Dziękujemy Ci, Panie, Jezu, za słowa, jakie wypowiedziałeś do młodego człowieka, gdy przyszedł do Ciebie z pytaniem o cel życia. Ukazałeś mu drogę do doskonałości. Twoje słowa docierają także do nas. Nie chcemy przechodzić obok nich obojętnie, choć są bardzo wymagające. Dziękujemy za to, że zapraszasz nas do doskonałości.

Śpiew: Bóg jest Miłością.

Chłopak: Naszą modlitwą obejmujemy dziś ludzi młodych, którzy już rozpoczęli przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Prosimy Cię, Jezu, abyś wszystkich napełnił swoim Duchem i dał im siły do pójścia za Twoim wezwaniem: „Sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim”. W czasie dzisiejszej Eucharystii przyniesiemy w procesji do ołtarza ofiarę pieniężną na rzecz ubogich. Przyjmij, dobry Jezu, nasz dar, w którym wyrażamy pragnienie pójścia za Twoim wezwaniem, a także prośbę, abyś nas pobłogosławił na tej drodze. Prosimy o to w cichej modlitwie i wspólnym błaganiu o dar Ducha.

Chwila ciszy.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie Twa.

Modlitwa dorosłych

L1: Wielbimy Cię, miłosierny Jezu, w świadectwie życia Twoich uczniów. Mimo swoich słabości starają się oni przychodzić do Ciebie na adorację i zachowywać Twoje przykazania. Dziękujemy Ci za obecność pośród nas dzieci i młodzieży, a także za ich pragnienia i dążenie do doskonałości. Niech w każdej wspólnocie wierzących w Ciebie nieustannie rozlega się pieśń uwielbienia, gdyż godzien jesteś, Panie nasz i Boże, odebrać cześć i chwałę i dziękczynienie i moc.

Śpiew: Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas, jak nikt.

L2: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszego spotkania, za umocnienie naszej wiary i pogłębienie naszej modlitwy. Wspierając postanowienia, jakie podjęły dzieci oraz młodzież, pragniemy i my wyrazić nasze pragnienie, aby częściej i z większą miłością przychodzić do Ciebie na adorację. Przyjmij, Jezu, nasz dar, który wyrażamy w cichej modlitwie zawierzając Ci siebie, naszych bliskich, nasze wspólnoty parafialne i wszystkich Twoich uczniów.

Chwila ciszy.

Śpiew: Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.

Błogosławieństwo

Kapłan: Pobłogosław, Jezu, nas w naszej drodze do Ciebie. Pobłogosław nasze pragnienia i postanowienia. Niech Twoje błogosławieństwo dotrze do wspólnot parafialnych, do których wracamy, by jeszcze gorliwiej troszczyć się o adorację.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem.

Modlitwa, błogosławieństwo i śpiew: Niech będzie chwała i część.

Śpiew: Weź w swą opiekę.

Po adoracji, w czasie śpiewu pieśni, dzieci zabierają koszyczki i idą do wszystkich zgromadzonych przekazując im karteczki ze słowami Jezusa.