Wydrukuj tę stronę

Adoracja dzieci

 

Adoracja dzieci

Pobierz: DOC PDF

Wystawienie Najświętszego Sakramentu, (śpiew).

I.

Prowadzący: Przychodzimy do Ciebie Panie Jezu przeżywając sympozjum poświęcone modlitwie adoracyjnej dzieci, aby Ci dziękować, aby Cię uwielbiać i wypraszać potrzebne nam łaski. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś Na ziemię, Ty Syn Boga, jako Dziecko ziemskiej Matki Maryi urodzone w ubóstwie i rozpoznawane najlepiej tak wtedy, jak i teraz, przez ludzi czystego serca. Zawsze przygarniałeś do siebie dzieci, ich modlitwy są Ci najmilsze, dlatego powierzamy Ci dziś wszystkie modlące się dzieci ufając, że obdarzysz je darami, jakich najbardziej potrzebują.

Śpiew: Bóg jest miłością,
zbawieniem darzy i kocha bardzo nas dzieci swe.
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Miłuje mnie.

Modlitwa dzieci:

Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że jesteś tu z nami i pozwalasz nam być blisko Ciebie.

Dziękujemy Ci za  to, że możemy mówić do Ciebie i za pewność, że nas z uwagą wysłuchujesz.

Dziękujemy za to, że każdego znasz po imieniu, że nas kochasz, że wszystkie nasze sprawy są dla Ciebie ważne i że nic i nikt tego nie zmieni.

Śpiew: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o wszechmogący nasz Królu w niebie.

Dziękujemy Ci Panie za naszych Rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków i za wszystkich, którzy nas kochają i których my kochamy.

Dziękujemy za naszych nauczycieli, za przyjaciół i kolegów.

Dziękujemy za czas nauki w szkole i odpoczynku na wakacjach, i za wszystko dzięki czemu stajemy się mądrzejsi.

Śpiew: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o wszechmogący nasz Królu w niebie.

Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że bez naszej zasługi otrzymaliśmy dar Chrztu Świętego.

Dziękujemy za Twoją i naszą Matkę Maryję, za naszych Patronów i za Aniołów Stróżów, którzy nam pomagają nawet wtedy, gdy o tym nie wiemy.

Dziękujemy Ci za księży i za siostry zakonne i każdego, który zbliża nas do Ciebie.

Śpiew: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o wszechmogący nasz Królu w niebie.

Prowadzący: Teraz w chwili ciszy dziękujmy Panu Jezusowi za wszystkie Jego dary tak, jak nam serce dyktuje.

II.

Prowadzący: Ojciec Święty – święty Jan Paweł II w „Liście do dzieci w Roku Rodziny” odwołując się do Psalmu 113 pisał: „Do was moi mali przyjaciele bez względu na różnicę języka, rasy czy narodowości mówię: Chwalcie Imię Pana!” Duchu Święty, uzdolnij wszystkie serca, a szczególnie serca dzieci do trwania w adoracji Boga.

Śpiew: Jezus jest tu –
wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię –
Jezus jest tu.

Modlitwa dzieci:

Uwielbiamy Cię Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie.

Uwielbiam Cię Jezu, bo nie jestem Ci obojętny i chcesz mieszkać w moim sercu.

Uwielbiam Cię, bo jesteś dobry i otaczasz nas dobrem.

Śpiew: Jezus jest tu –
wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię –
Jezus jest tu.

Uwielbiam Cię Jezu, bo jesteś zawsze z nami w naszych trudach i naszych radościach.

Uwielbiam Cię i pragnę Cię wielbić przez całą wieczność.

Uwielbiam Cię, bo jestem ważny w Twoich oczach i chronisz mnie przed złem.

Śpiew: Jezus jest tu –
wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię –
Jezus jest tu.

Chwała Ci Panie Jezu! Ty jesteś moim Zbawicielem.

Chwała Ci, bo jesteś moją Obroną i dla mnie stworzyłeś cały świat, przyrodę i zwierzęta, które kocham.

Chwała Ci, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały.

Śpiew: Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie;
chwała i cześć Jezusowi;
chwała, niech będzie chwała,
tak Jemu chwała i cześć.

Prowadzący: W chwili ciszy z głębi serca uwielbiajmy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

III.

Prowadzący: W kazaniu na górze zapisanym w Ewangelii świętego Mateusza wzywasz nas panie Jezu do wytrwałej modlitwy takimi słowami: „Proście, a będzie wam dane… Kołaczcie, a otworzą wam… Ojciec wasz, który jest w niebie  da to, co dobre tym, którzy Go proszą.” Spraw Panie, abyśmy wszyscy, także dzieci, umieli prosić Cię z wiarą o zaspokojenie potrzeb i żeby ta modlitwa przynosiła nam pokój i poczucie zjednoczenia z Tobą.

Śpiew: Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie

chwałę z serca mego dam
ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
      Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej,
      w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
      sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

Modlitwa dzieci:

Jezu proszę Cię żebyśmy zawsze pamiętali, że nas kochasz i jesteś razem z nami.

Proszę Cię o pomoc w nauce i w każdym zadaniu, jakie mam wykonać.

Proszę za moją rodzinę o wszystko co nam jest potrzebne.

Śpiew: Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas;
o wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Pan jest wśród nas.

Proszę Cię Panie Jezu o dar pokoju w naszych sercach i o pokój nas całym świecie.

Proszę żeby ustały prześladowania chrześcijan i zakończyły się wszystkie wojny.

Proszę Cię za ludzi chorych, niepełnosprawnych, za sieroty, za samotnych, bezdomnych i wszystkich nieszczęśliwych.

Śpiew: Bóg kocha nas, Bóg kocha nas;
o wznieśmy ręce wielbiąc jego Imię,
Bóg kocha nas.

Proszę Cię Panie Jezu za cały świat, żeby ludzie byli uczciwi, żeby dobrze korzystali z Twoich darów – za wszystkich dorosłych, aby modlili się za dzieci i dawali im dobry przykład.

Prosimy Cię o to, żebyśmy zawsze o Tobie pamiętali, żebyśmy nigdy nie przechodzili obojętnie obok kościoła, w którym jesteś obecny i czekasz na nas.

Prosimy abyś pobudzał nas często do wielbienia Ciebie w Najświętszym Sakramencie i aby coraz więcej ludzi przychodziło na adorację.

Śpiew: Jezus jest tu
wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię;
Jezus jest tu.

Prowadzący: W chwili ciszy prośmy o wysłuchanie naszych modlitw.