Wydrukuj tę stronę

Szczególna adoracja z młodymi


Podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku, Papież Benedykt XVI dał wymowny przykład tego, jak bardzo zależy mu na zaszczepieniu, zwłaszcza wśród młodych, potrzeby adoracji Najświętszego Sakramentu. Mimo, że XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii przygotował Jan Paweł II, to z młodzieżą spotkał się i modlił jego następca – Benedykt XVI. Można stwierdzić, że podczas spotkania z blisko milionową rzeszą młodych ludzi z 270 krajów świata, obecnych było dwóch papieży. Przybywając 18 sierpnia w południe do Kolonii, Benedykt XVI powiedział, że jest szczęśliwy, iż znajduje się wśród młodych, aby wspierać ich wiarę i ożywić ich nadzieję. „Otwórzcie szeroko swoje serca na Boga, dajcie się zaskoczyć Chrystusowi, przyznajcie Mu prawo mówienia do Was” – wołał Benedykt XVI do młodzieży całego świata z pokładu statku na Renie. W kolońskiej katedrze w procesji do ołtarza młodzi ludzie przynieśli Krzyż Światowych Dni Młodzieży i koronę Matki Bożej, podarowaną młodzieży świata przez Papieża Jana Pawła II. „Do Was należy dzisiaj życie powszechnością Kościoła. Dajcie się zapalić ogniem Ducha, aby nowa Pięćdziesiątnica odnowiła Wasze serca. Aby za Waszym pośrednictwem Wasi rówieśnicy ze wszystkich stron Ziemi zdołali rozpoznać w Chrystusie prawdziwą odpowiedź na swe oczekiwania i aby przyjęli Słowo Boże – wcielone, zmarłe i zmartwychwstałe dla zbawienia świata” – mówił Benedykt XVI.

Jednym z elementów kończących Światowe Dni Młodzieży w Kolonii była całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. „Drodzy przyjaciele, nie jest to daleka opowieść, która wydarzyła się dawno temu. To jest obecność. Tutaj w Hostii świętej jest On przed nami i pośród nas. Jak wtedy, objawia się w sposób tajemniczy w świętej ciszy i jak wówczas w ten sposób ujawnia prawdziwe oblicze Boga. Dla nas stał się On ziarnem gorczycy, które pada na ziemię i obumiera, by wydawać owoc aż do skończenia świata. Jest On obecny tak jak wtedy w Betlejem. Zaprasza nas do tej wewnętrznej pielgrzymki, która nazywa się adoracją. Wyruszmy teraz w tę pielgrzymkę duchową i prośmy Go, aby nas prowadził. Amen.” – tymi słowami papież wprowadził młodych w klimat nocnego czuwania.

Wprost niewiarygodną rzeczą było, kiedy blisko 700 tys. młodych zgromadzonych na Marienfeld z papieżem zamilkło na czas liturgii adoracji niemal na całą noc. Na wzgórze został wniesiony Chleb Eucharystyczny - Najświętszą Hostię umieszczono w monstrancji w kształcie słońca, a następnie zaniesiono do namiotu adoracji. Tam pozostała wystawiona przez całą noc, aby dać możliwość adoracji wszystkim zgromadzonym. Zjawisko to pokazało ogromną potrzebę ciszy, skupienia i medytacji, jakiej pragnie współczesny człowiek, i nie tylko młody. Była to prawdopodobnie najliczniejsza, albo jedna z najliczniejszych w historii Kościoła wspólnotowa adoracja eucharystyczna.

Modlitwa Benedykta XVI odmówiona w czasie liturgii adoracji:

Dobry Boże, w tę noc kontemplujemy Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, narodzonego z Dziewicy Maryi. Za to Ci dziękujemy. Mu Go adorujemy, ponieważ On jest Twoim słowem, On jest światłem świata, On jest Panem życia. Jego obecność niech nam doda sił tej nocy i niech nam towarzyszy w drodze do Ciebie. Początek nowego dnia niech będzie dla nas jak poranek paschalny, podczas którego spotykamy jutrzenkę, która rozbudza nadzieję życia tu, teraz i zawsze. Amen.