Wydrukuj tę stronę

Szkoła Modlitwy Jana Pawła II


Systematyczna adoracja Najświętszego Sakramentu, będąca dziękczynieniem, uwielbieniem, kontemplacją, słuchaniem, żarliwością uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca (por. NMI 33), pogłębiająca osobistą i bardzo intymną relację między człowiekiem a Chrystusem, jest już sama z siebie najpiękniejszą szkołą modlitwy. Wszak uczy nas Ten, który jest jedynym Panem i Mistrzem oraz najdoskonalszym Nauczycielem.

W ludzkiej ułomności potrzebujemy jednak „podprowadzenia” do tej najwspanialszej szkoły, poznawania prawd i praw zawartych w nauczaniu Kościoła i przekazywanych nam przez świętych, którzy byli ludźmi modlitwy i dobrze poznali znaczenie adoracji. Każdy ma własną drogę wchodzenia w głębszą relację z Jezusem i korzysta z pomocy tych mistrzów modlitwy, których Bóg mu posłał.

Szczególnie bliska omawianemu tutaj tematowi jest Szkoła Modlitwy Jana Pawła II. Powstała ona przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! po śmierci papieża i połączyła grono osób, które pragnęło bardziej ubogacić się jego modlitwą oraz odpowiedzieć na liczne wezwania do uczenia się modlitwy. Oto jedno z nich: „Musimy […] stale uczyć się modlitwy. Nieraz wymawiamy się od modlitwy tym, że nie umiemy się modlić. Jeśli istotnie nie umiemy, w takim razie tym bardziej musimy się uczyć. Jest to ważne dla wszystkich” (Anioł Pański, 27.07.1980).

Szkoła Modlitwy Jana Pawła II jest propozycją kilkuletniej formacji, pomagającej odnowić świat naszej modlitwy i pogłębić nasze zjednoczenie z Bogiem i z ludźmi oraz zaangażowanie apostolskie w Kościele i w świecie. Ma ona charakter indywidualnych ćwiczeń duchowych spełnianych przy pomocy przygotowanych podręczników. Ta praca nad sobą ma podstawowe znaczenie w formacji. Pomocą są rekolekcje, celebracje i spotkania w grupach, w których każdy uczestniczy na miarę swoich możliwości.

Zainteresowani Szkołą Modlitwy przeżywają najpierw okres wprowadzający nazwany słowami: „Nie lękajcie się!”. Obejmuje on udział w rekolekcjach weekendowych oraz ćwiczenia wprowadzające. Ma on na celu rozbudzenie pragnienia „wypłynięcia na głębię”. Jest też pokazaniem drogi, która tam prowadzi oraz przekazaniem pomocy do pracy nad sobą. Uczy systematyczności w dążeniu do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, przekazuje niezbędną wiedzę i kształtuje postawy

Tegoroczny Dzień Papieski przeżywamy pod hasłem: "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy". Jest to dla nas wezwanie, aby gorliwiej naśladować papieża w jego modlitwie i ubogacać się jego duchowością. Jedną z pomocy w dążeniu do tego celu jest Szkoła Modlitwy Jana Pawła II. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekolekcjach wprowadzających do tej Szkoły. Więcej informacji pod adresem: www.szkolamodlitwyjp2.pl