Wydrukuj tę stronę

Wprowadzenie do tematu 1

 

Wprowadzenie do tematu

Pobierz: DOC PDF

 

Prosiliśmy Pana, abyśmy mogli przejrzeć i wyraźniej widzieć. W pierwszej części rekolekcji pragniemy wyraźniej dostrzec znaczenie adoracji w przeżywaniu eucharystycznej liturgii słowa.

Gdy jesteśmy na adoracji i wpatrujemy się w białą Hostię, nasze oczy wiary widzą Jezusa, który jest odwiecznym Słowem Ojca. Kontemplacja Oblicza Pana, choć jest ono ukryte pod osłoną chleba, to jedna z najlepszych dróg do głębszego wniknięcia w prawdę wyrażoną w Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo… Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,1.14). Kontemplujemy Oblicze Syna Bożego, który jest tu nazwany Słowem. Ojciec niebieski to Słowo wypowiada, rodzi Syna.

Adorując nie widzimy Słowa, lecz Ciało Pana, ukryte pod osłoną chleba. Oczyma wiary widzimy Słowo, które stało się Ciałem. Kontemplujemy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. On zaś, obecny w znaku chleba, objawia nam swoją tajemnicę. Daje poznać siebie. Czyni to szczególnie wtedy, gdy rozważamy Jego słowo, wsłuchujemy się w teksty Biblii, poznajemy Jego nauczenie.

Wiele osób w czasie adoracji rozważa teksty Pisma Świętego. To bardzo piękna praktyka. W czasie rekolekcji chcemy zwrócić większą uwagę na to, aby w tej refleksji nad słowem i rozmowie z Jezusem o znaczeniu odczytanych tekstów biblijnych, skupić się szczególnie na tekstach, które Kościół wybrał jako czytania na Mszę Świętą. Chodzi przede wszystkim o Mszę Świętą niedzielną, ale wiele osób przychodzi na Eucharystię częściej i częściej też przychodzą na adorację.

Temat ten jest podjęty najpierw w czasie konferencji, następnie w indywidualnym rozważaniu załączonych tekstów. Są to przede wszystkim teksty papieży i dokumentów Kościoła ukazujące związek między celebracją Eucharystii a jej adoracją. Może nie są to najłatwiejsze teksty do rozważania, ale mają one istotne znaczenie dla wszystkich, którzy chcą iść za wskazaniami Kościoła i te wskazania stawiają wyżej niż własne tylko odczucia i potrzeby. Dlatego warto poświęcić tym tekstom trochę czasu.

O znaczeniu rozważania podczas adoracji mszalnych czytań będzie również mowa w czasie homilii mszalnej, którą można odsłuchać.