Wydrukuj tę stronę

Czytania mszalne 1

 

Czytania mszalne

Pobierz: DOC PDF

 

Czytanie (Ef 1,3-6.15-18)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.      

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.       

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny (Psalm 147)

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi *
i szybko mknie Jego słowo.

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Werset przed Ewangelią

Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia (J 1,1-5.9-14)

Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.       

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa powszechna

Wstęp: Oświecenie światłem słowa Bożego prośmy o miłosierdzia dla nas i całego świata.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze z wiarą gromadził się na Eucharystii przeżywając ją jako szczyt i źródło całego swego życia.

2. Módlmy się za kraje w których toczą się wojny, a prawa człowieka są lekceważone, aby ich przywódcy szukali dróg prowadzących do pokoju i szacunku dla każdego człowieka.

3. Módlmy się za wszystkich uczęszczających na Eucharystię, aby poprzez adorację Najświętszego Sakramentu coraz głębiej wnikali w tajemnicę zbawienia, ukrytą pod osłoną znaków.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, które kończą rok szkolny, aby umieli dziękować Bogu za otrzymane dary i dobrze wykorzystali czas wakacji.

5. Módlmy się za chorych, samotnych, skrzywdzonych i wszystkich potrzebujących pomocy, aby doznali umocnienia łaską Boga i darem życzliwości ze strony ludzi.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu z radością spotykali się z odwiecznym Słowem Ojca, które stało się Ciałem.

Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj naszych pokor­nych próśb i umocnij nas na drodze świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.