Wydrukuj tę stronę

Adoracja i rozmowa 1

 

Adoracja i rozmowa

Pobierz: DOC PDF

 

Idź z tymi tematami na adorację. Rozmawiaj z Jezusem, odwiecznym Słowem Ojca, który przyszedł do nas, o Nim samym, o Jego boskiej tajemnicy, o Jego Wcieleniu, a także o tekstach biblijnych odczytywanych w czasie Mszy Świętej.

Jeśli przeżywasz te rekolekcji z kimś drugim lub w małej grupie, podejmij rozmowę na temat znaczenia adoracji w głębszym przeżywaniu mszalnej liturgii słowa. Można sobie postawić pytania:

Czy wierzysz, że w Najświętszym Sakramencie jest obecne odwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem? Czy wpatrując się w Chrystusa, obecnego w znaku chleba, myślisz często o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego? Czy chcesz poznawać coraz lepiej, co znaczą słowa: „W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1,16)?

Jak często wracasz myślą do mszalnych czytań, szczególnie tych niedzielnych? Czy rozważasz te czytania zanim pójdziesz na Mszę Świętą? Czy budzisz w sobie pragnienie usłyszenia tego, co Jezus chce ci powiedzieć przez swoje słowo, odczytane w czasie Mszy Świętej? W jaki sposób wracasz do tych tekstów po Mszy Świętej? Czy dzieje się to również w czasie rozmowy z Jezusem, którą prowadzisz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu?