Wydrukuj tę stronę

Adoracja i rozmowa 2

 

Adoracja i rozmowa

Pobierz: DOC PDF

 

Kończysz rozważanie drugiego tematu obecnych rekolekcji. Ukazuje on znaczenie adoracji dla przeżywania centralnej części Eucharystii, w czasie której Chrystus uobecnia dla nas swoje dzieło zbawienia. Idź więc z tymi myślami na adorację i proś Jezusa, aby dał ci łaskę pamięci o Mszy Świętej. Kościół wzywa nas bowiem, abyśmy pamiętali, że adoracja ma swoje korzenie w celebracji Eucharystii i ku głębszemu przeżywaniu Eucharystii nas prowadzi.

Zapewne uda ci się również z kimś porozmawiać na ten temat. Jest on bowiem fascynujący. Otwiera przed człowiekiem niezmierzone przestrzenie dzieła odkupienia, dokonanego przez Chrystusa i pozwala wszystkie Jego tajemnice widzieć oczyma wiary w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Choć nie jest to fizyczne widzenie, to jednak ma ono w sobie wymiar widzialny. Widzimy bowiem święte Postaci i w pewnym sensie słyszmy słowa Jezusa: „To jest Ciało moje za was wydane”. On sam wprowadza nas w tajemnicę swej męki i swego zmartwychwstania.