Wydrukuj tę stronę

Dalsza perspektywa

 

Dalsza perspektywa formacji

Pobierz: DOC PDF

 

Przeżywanie adoracji to fascynujące doświadczenie. Jego niezwykłość płynie z faktu, że sam Bóg pozostał z nami w widzialnej postaci. Gdy chodził po ziemi, ludzie widzieli Jego ludzkie Ciało. Gdy odchodził z tego świata, chciał, aby wszystkie pokolenia również mogły widzieć Jego Ciało. Ma ono postać chleba, ale On powiedział: „To jest Ciało moje”. Nie mówił: „To jest chleb, który będzie wam przypominał o mnie”. Dając nam na pokarm i do adoracji swoje Ciało, daje nam również Ducha Świętego, aby nas uzdalniał do prawdziwej Komunii.

Rekolekcje, które przeżyliśmy, koncentrowały się na jednym aspekcie misterium adoracji. Chodzi o związek adoracji z celebracją Eucharystii. W następnych rekolekcjach podejmiemy inny aspekt tego niewyczerpanego w swoim bogactwie misterium. Wyrażam nadzieję, że będzie ono ubogaceniem dla tych, którzy pragną rozwijać tę niezwykłą sztukę modlitwy, jaką jest adoracja.