Wydrukuj tę stronę

Triduum Paschalne

W tym roku w przeżywaniu Świętego Triduum Paschalnego będzie w szczególny sposób obecny Jan Paweł II. Zaprosimy go przez przywoływanie jego wypowiedzi, przypominanie jego przykładu niesienia krzyża i świętowania zamartwychwstania, przez klimat bliskiej już beatyfikacji. P. Janusz Poniewierski przygotował wybór różnych tekstów papieskich na temat kolejnych dni Świętego Triduum Paschalnego i Niedzieli Miłosierdzia: Pascha z błogosławionym Janem Pawłem II. Ks. Tadeusz Mrowiec opracował czuwanie modlitewne, odwołujące się do myśli Jana Pawła II. Jest to pomoc dla grup przeżywających adorację w kolejnych godzinach Triduum. Propozycje na kolejne dni Triduum zamieszczone są poniżej.

Godzina święta w Wielki Czwartek wieczorem

W Wielki Czwartek wieczorem, w roku 2007 ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz prowadził godzinę świętą, z udziałem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, w której nawiązywał do postaci Jana Pawła II, a szczególnie do słów "Wstańcie, chodźmy", które Papież uczynił tytułem swojej książki, a które w pewien sposób streszczają jego pontyfikat. Budził nas nieustannie ze snu uczniów. Tekst tego czuwania może być pomocny w przeżywaniu "godziny świętej" w Wielki Czwartek wieczorem.


Droga krzyżowa w Wielki Piątek

Zapewne wielu kaplanów na drogę krzyżową w Wielki Piątek wybierze teksty ułożone przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Można również wykorzystać teksty, które mówią o tym, jak Papież niósł swój krzyż z Chrystusem. Można skorzystać z zamieszczonych tu propozycji: "Uczył nas brać codziennie swój krzyż" oraz "Gdy krzyż stawał się coraz cięższy".


Celebracja zstąpienia do otchłani w Wielką Sobotę

Jedną z tajemnic Wielkiej Soboty, którą staramy się coraz pełniej odkrywać, jest zstąpienie Chrystusa do Otchłani. Wspominamy ją zawsze, gdy odmawiamy credo. Być może myślimy o niej w taki sposób, jakby dotyczyła tylko tych, którzy żyli przed Chrystusem. Tymczasem według Katechizmu Kościoła Katolickiego „zstąpienie do piekieł jest całkowitym wypełnieniem ewangelicznego głoszenia zbawienia. Jest ostateczną fazą mesjańskiego posłania Jezusa, fazą skondensowaną w czasie, ale ogromnie szeroką w swym rzeczywistym znaczeniu rozciągnięcia odkupieńczego dzieła na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc, aby wszyscy ci, którzy są zbawieni, stali się uczestnikami Odkupienia” (KKK 634). Warto więc rozważyć katechezę Ojca Świętego Jana Pawła II na ten temat. Można również tę tajemnicę uczynić tematem specjalnej celebracji "Zstąpienie do Otchłani", przeżywanej w grupie w Wielkią Sobotę.


Nieszpory chrzcielne w Niedzielę Zmartwychwstania

"Należy zachować, tam gdzie trwa lub zależnie od okoliczności wznowić, tradycję odprawiania w dzień Wielkanocy Nieszporów chrzcielnych. W ciągu tych Nieszporów, podczas śpiewania psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy" (Z listu Kongregacji o obchodzeniu Świąt Paschalnych, 98).