Wydrukuj tę stronę

Adoracja dzieci

 

Adoracja dzieci „Ukochajmy Krzyż”

Pobierz: DOC PDF

 

Część I

Śpiew: Krzyżu Chrystusa (2 zwrotki)

Prowadzący:
Spotykamy się dzisiaj z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w szczególnym dniu, w którym cały Kościół rozważa Mękę i Śmierć Krzyżową naszego Zbawiciela. Pan Jezus przyjął na siebie tę okrutną, hańbiącą i bolesną śmierć z miłości do ludzi. Swoimi szeroko rozwartymi na krzyżu ramionami ogarnia wszystkich ludzi, aby każdy, kto tego pragnie mógł uzyskać odpuszczenie i zbawienie. Od tamtego Wielkiego Piątku Krzyż Jezusa stał się dla wszystkich Jego wyznawców najcenniejszym znakiem. W obronie Krzyża wielu ludzi oddało swoje życie.

Panie Jezu, naucz nas i pomóż nam ukochać wiernie Krzyż i zawsze ze czcią czynić znak Krzyża.
Teraz z całą uwagą, pobożnie i z miłością uczyńmy znak Krzyża.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziękujmy teraz Jezusowi za Jego miłość, za Jego obecność z nami i za to, że z Krzyża spływa na nas błogosławieństwo i moc.

Śpiew: Krzyżu Chrystusa ( 3 zwrotka)

Modlitwy dzieci:

  1. Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że zostaliśmy ochrzczeni w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  2. Dziękujemy Ci za to, że w sakramencie Chrztu wyryłeś w naszych duszach znak Krzyża.
  3. Dziękujemy za to, że każde błogosławieństwo udzielone jest znakiem Krzyża.
  4. Dziękuję za Krzyż w moim domu i za Krzyż, który wisi w mojej klasie.
  5. Dziękuję Ci za Twoją obecność w każdym Krzyżu przydrożnym.
  6. Dziękuję z to, że każdy Krzyż przypomina mi o Tobie, który mnie kochasz.

Prowadzący: W chwili ciszy adorujmy Jezusa, który cierpiał za nas na Krzyżu.

Śpiew: Jezus Chrystus Bóg i Człowiek, Odkupiciel teraz i na wieki (3 razy)

 

Część II

Prowadzący:
Na wzgórzu Golgoty pod Krzyżem Jezusa zebrało się dużo ludzi. Byli ci, którzy Go krzyżowali, byli ci, którzy pragnęli Jego śmierci krzyżowej i było wielu takich, którzy przyszli na „widowisko”, bo sam Jezus był im obojętny.

Panie Jezu, na tych wszystkich okrutnych ludzi patrzyłeś z litością, współczuciem i gotowością przebaczenia ich złości, bo z miłości do każdego człowieka przyjąłeś tę straszną śmierć.

Śpiew: Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił

Chwila ciszy

Prowadzący:
Pod Krzyżem stała też Maryja – Matka Bolesna, kilka niewiast i umiłowany uczeń Jan. Ich ból łączył się z Twoim bólem Jezu. O nich myślałeś z wdzięcznością. Wtedy wypowiedziałeś tak ważne dla nas słowa skierowane do twojej Matki, która od tej chwili stała się i naszą Matką - „Niewiasto oto Syn Twój” i do Jana, a więc do każdego z nas – „ Oto Matka Twoja”.

Odmawiając teraz dziesiątek różańca rozważajmy Mękę i Śmierć naszego  Zbawiciela. Dziękujemy Ci Jezu za Twoją niepojętą miłość. Prosimy dla siebie, dla naszych bliskich i dla całego świata, abyś napełniał serca ludzi swoją miłością ukrzyżowaną, a więc nie samolubną, pomagającą pełnić Twoją wole i wolę Ojca w całym naszym życiu. Prosimy Cię też Maryjo – Matko Jezusa i nasza Matko, abyś chroniła nas przed każdym złem i pomagała w czynieniu dobra.

Prowadzący: Ojcze nasz…

Dzieci kolejno: Zdrowaś Mario…

Prowadzący: Chwała Ojcu…

Śpiew: O Krwi najdroższa

 

Część III

Prowadzący:
„Tak Bóg umiłował świat, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”
Boże Ojcze, tak bardzo nas umiłowałeś – nie dopuściłeś do śmierci Izaaka – syna Abrahama, ale własnego Syna dałeś jak Baranka ofiarnego za nas. Nie zdołamy nigdy dość Ci za to dziękować. Uwielbiamy Cię i pragniemy trwać przy Tobie z Twoim Synem, niech będzie On zawsze z nami w znaku swego Krzyża. Prosimy o to słowami starej, bo pochodzącej z IX wieku modlitwy irlandzkiej:

            Znaczę znakiem Krzyża
            Moją twarz – oczy, usta.
            Kładę znak Krzyża na moim sercu.
            Chronię znakiem Krzyża
            Moje barki, ramiona, aż po same dłonie.
            Bądź znaku Krzyża
            Przy mych nogach, przy mych stopach.
            Niech będzie Krzyż przede mną, za mną.
            Przeciw kłopotom na wszystkich moich drogach.
            Niech widzę Krzyż widzę od wschodu,
            Niech mnie osłania od zachodu,
            Niech będzie Krzyż na niebie, przy ziemi.
            Niech zatrzyma Krzyż nieszczęście,
            Rany ciała i duszy.
            Bądź Krzyżu moją siłą,
            Prowadź do Króla Niebios.
            Znaczę znakiem Krzyża mój kraj, parafię i Kościół.
            Bądź z nami Krzyżu aż do dnia ostatniego.
            Znaczę znakiem Krzyża moją twarz ...

Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Śpiew: Krzyżu święty nade wszystko