Wydrukuj tę stronę

Wieczysta adoracja w świecie


O nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu na całym świecie mówili także biskupi podczas XI zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które miało miejsce 2-23 października 2005 r.  Zapoznajmy się z wypowiedziami dwóch biskupów, biorących udział w synodzie:

Bp José Guadalupe Martín Rábago, Ordynariusz Leonu, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Meksyku: „Pragnę wyrazić uznanie dla dobroczynnego, a nie zawsze należycie docenianego dzieła duchowego, jakie prowadzi w różnych częściach świata «Nocna Adoracja». Stowarzyszenie to zostało założone w XIX w. przez niewielką grupę prostych ludzi i szybko rozprzestrzeniło się na pięciu kontynentach. Dziś «Nocna Adoracja» nadal istnieje, choć boryka się z wielkimi trudnościami, będącymi wynikiem zeświecczenia obyczajów i braku poparcia ze strony niektórych duszpasterzy, którzy uważają, że jest ona przestarzała i bezużyteczna w dziele przemiany świata.

W Meksyku «Nocna Adoracja» ma ponad 4 mln członków; za cel stawiają sobie czuwanie na modlitwie w nocy przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, by oddawać się adoracji, wynagradzaniu i ekspiacji. W ten sposób żyją duchem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które organizowały wieczorne czuwania modlitewne w wigilię wielkich świąt liturgicznych. W tragicznych czasach prześladowań religijnych w Meksyku w początkach XX w. wielu członków «Nocnej Adoracji» i Akcji Katolickiej stało się męczennikami, którzy ofiarowali swoją krew, dając świadectwo autentyczności swej wiary w Chrystusa. Dziś konieczna jest odnowa «Nocnej Adoracji», która przy zachowaniu właściwego sobie stylu musi wprowadzić formuły modlitwy lepiej dostosowane do wrażliwości duchowej naszych czasów i zgodne z potrzebami nowych pokoleń i ich wrażliwością.

Jest to ważne także dlatego, że rodziny czcicieli tradycyjnie były kolebką powołań do życia kapłańskiego i do życia konsekrowanego, tak bardzo potrzebnych w naszych czasach”[1].

Abp Charles Maung Bo SDB, Metropolita Rangunu, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Mianmaru: „Najlepszą postawą, jaką możemy przyjąć wobec wszelkich sytuacji współczesnego świata, jest oddanie z całego serca naszego życia Chrystusowi, poprzez modlitwę i pokutę. Modlić się zaś powinniśmy przede wszystkim w obecności samego Jezusa, czyli przed Najświętszym Sakramentem. Na tym fundamencie opiera się działalność światowego ruchu Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Papież Paweł VI powiedział, że swoją Encyklikę Mysterium fidei napisał po to, aby «nadzieja na odnowę pobożności eucharystycznej, jaką wzbudził w całym Kościele Sobór, nie została zawiedziona» (n. 13). Papież zaapelował również do duszpasterzy i biskupów o «niestrudzone» krzewienie nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu”.[1] za: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1/2006, s.20-21