Wydrukuj tę stronę

Znak zanurzenia

 

Znak zanurzenia

Pobierz: DOC PDF

P: Strumień, który wypływał spod boku świątyni w wizji proroka Ezechiela, stawał się coraz głębszy. Wypływał do wód słonych, do morza, do oceanu. Tym słowem posługiwała się bardzo często św. Faustyna, chcąc odpisać Jej relację z Bogiem, Jej spotkanie z Bożym miłosierdziem. Wsłuchajmy się w kilka z tych wypowiedzi. Po każdym fragmencie zostanie wyłączone część świateł w bazylice. W końcu pozostanie tylko oświetlenie zewnętrzne, które pokaże nam jeszcze wyraźniej znak, który nam jest dany w tej świątyni. Znak głębi. Wtedy zaśpiewamy słowa św. Faustyny o ziarnku piasku zanurzonym w oceanie miłości.

Znak bazyliki

Po każdym odczytanym fragmencie następuje chwila ciszy oraz wyłączenie części świateł w bazylice.

L4: „Duch mój cały zatonął w Bogu, w tym oceanie miłości. Czułam, że jestem cała pogrążona w Nim” (Dz. 177).

L4: „Czuję, że mnie przenika wzrok Pański, poznaję dobrze wielkość Jego i nędzę swoją, cierpienie jakieś dziwne przenika duszę moją i radość taka, jakiej porównać z niczym nie zdołam, czuję się obezwładniona w objęciach Boga, czuję, że jestem z Nim i rozpływam się jako jedna kropla wody w oceanie. Nie umiem tego wyrazić, co przeżywam; po takiej modlitwie wewnętrznej czuję siłę i moc do pełnienia cnót najtrudniejszych, czuję niechęć do wszystkich rzeczy, które świat ma w poważaniu, pragnę całą duszą samotności i ciszy” (432).

L4: „Czuję, że mieszkasz we mnie z Ojcem i Duchem Świętym, a raczej czuję, że ja żyję w Tobie, o Boże niepojęty. Czuję, że się rozpływam w Tobie, jako jedna kropla w oceanie. Czuję, że jesteś na zewnątrz i we wnętrznościach moich, czuję, że jesteś we wszystkim, co mnie otacza, we wszystkim, co mnie spotyka. O Boże mój, poznałam Cię wewnątrz serca swego i ukochałam Cię ponad wszystko, cokolwiek istnieje na ziemi czy w niebie” (478).

L4: „O Panie, zanurz duszę moją w oceanie Bóstwa swego i udziel mi łaski poznania Ciebie, bo im Cię lepiej poznaję, tym Cię goręcej pragnę, a miłość moja potęguje się ku Tobie; czuję w swej duszy otchłań niezgłębioną, którą wypełnia tylko Bóg; rozpływam się w Nim jako jedna kropla w oceanie” (605).

Tu światła wyłączają się całkiem, a wszyscy zgromadzeni powtarzają trzy razy śpiew: „O Piękności niestworzona”.

O Piękności niestworzona,
kto Ciebie raz poznał,
ten nic innego pokochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim, jako
jedno ziarenko piasku
w bezdennym oceanie miłości.
Czuję, że nie ma ani jednej
kropli krwi we mnie, która
by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże /x3

Znak krzyża

P: Zakończmy tę wspólną modlitwę śpiewem litanii do Wszystkich Świętych. W czasie tego śpiewu do każdej części bazyliki podejdą osoby niosące naczynie z wodą poświęconą podczas Wigilii Paschalnej. Zabiorą tę wodę spod ołtarza. Przekażą naczynie osobom stojącym najbliżej. Każdy może zanurzyć rękę w tej wodzie i uczynić znak krzyża. Można się przy tym geście zatrzymać, aby głębiej przeżyć doświadczenie zanurzenia w tajemnicy Trójcy, a także w tajemnicy krzyża.

Rozpoczyna się śpiew litanii, a wyznaczone osoby podchodzą do kapłanów przy ołtarzu, którzy nalewają im wody do naczyń. Potem udają się w wyznaczone miejsce i przekazują naczynie wiernym. Po skończeniu obrzędu odbierają naczynie i wracają do ołtarza.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,
Święty Abrahamie,
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Apostołowie i Uczniowie
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święci Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,          
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,          
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Święty Szczepanie,       
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,                                
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,          
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,                        
Święty Izaaku i Janie z Ameryki,          
Święty Piotrze z Polinezji,         
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto,       
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,   
Wszyscy święci Męczennicy,
Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,       
Święty Augustynie,       
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,  
Święty Janie Chryzostomie,      
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Błogosławiony Janie Pawle II,
Święty Antoni,  
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty à Paulo,
Święty Janie Mario Vianney,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z vila,
Święta Różo z Limy,
Święta Faustyno,
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek Szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,          
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie, i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po skończonej litanii, jeśli jeszcze trwa żegnanie się wodą święconą, trwa śpiew pieśni paschalnych.