Dnia 1 maja 2011 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i dniu beatyfikacji Jana Pawła II, rozpoczął swoje życie i swoją posługę ruch modlitewny "Adoremus". Osoby spragnione adoracji i formacji, pociągnięte przykładem Papieża i wsparte jego wstawiennictwem, stworzyły tę duchową wspólnotę pod patronatem Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie. Oby duch modlitwy, którym żyli święci, ogarnął wszystkich wierzących i oby w każdym kościele trwała nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wydrukuj tę stronę

ŚW. JAN PAWEŁ II


Minął już pewien czas od beatyfikacji Jana Pawła II. Rozwija się jego kult. Poświęcane są mu nowe kościoły, a jeszcze częściej boczne kaplice w istniejących kościołach. Jego wizerunek znajduje się niemal w każdej świątyni. Powstają modlitewniki z bogataymi zbiorami tekstów. Nie słabną pielgrzymki do jego grobu, a także do miejsc, w których przechowywane są jego relikwie. Wierni składają wiele próśb, skierowanych do Boga za jego wstawiennictwem, także w tych kościołach, w których są nabożeństwa ku jego czci. Trudno zliczyć strony internetowe, na których ważne miejsce zajmuje jego postać lub które niemal w całości poświęcone są dziedzictwu duchowemu, które nam zostawił.

Do takich stron internetowych należy również niniejszy portal dla adorujących. Przykład życia, a także nauczanie bł. Jana Pawła II, stanowią wielką inspirację do zamieszczanych tutaj tekstów modlitewnych i medytacyjnych. Są to głównie teksty, które uczą adoracji, pogamagają ją przeżywać i zawierają wskazania do przygotowywania wspólnych nabożeństw przed Najświętszym Sakramentem. Znajdują się tu również teksty, które stanowią szersze wprowadzenie w duchowość bł. Jana Pawła II, a szczególnie w jego świat modlitwy.

Takie właśnie teksty będą zamieszczane w niniejszym dziale zatytułowanym: "Bł. Jan Paweł II". Szczególną uwagę trzeba zwrócić na Szkołę Modlitwy Jana Pawła II. Jest to jedna z najbardziej rozwiniętych propozycji formacji modlitewnej inspirowanej głównie duchowością tego Błogosławionego.

Życzymy wszystkim, którzy z tych pomocy korzystają, aby Duch Święty prowadził ich swoją mocą tak, jak prowadził bł. Jana Pawła II i wszystkich świętych.