Wydrukuj tę stronę

Akt włączenia się w ruch


Są dwa sposoby włączenia się w ten ruch i dwie formy uczestnictwa w nim. Pierwsza ma charakter indywidualny, a druga wspólnotowy. Ci, którzy chcą podjąć drogę indywidualną, wyrażają swoją decyzję wobec Boga. Czynią to w miejscu dla nich ważnym i w dniu, który Bóg naznaczył dla nich szczególną łaską. Ich decyzja powinna mieć także swój widzialny wyraz w postaci tekstu, pod którym składają swój podpis, zaznaczając, w którym dniu się to dokonało. Akt włączenia się w ruch dokonuje się więc przez modlitwę, która ma charakter złożenia Boga daru z siebie, wyrażającego się w podjętych zobowiązaniach. Brzmi ona następująco:

Miłosierny Boże, dziękuję Ci za dar błogosławionego Papieża, Jana Pawła II i wszelkie dobro, jakie przez jego posługę stało się moim udziałem. Zachęcony(a) przykładem jego modlitwy, będącej siłą jego apostolskiej posługi i polecając się jego wstawiennictwu,

ofiaruję Ci mój udział w ruchu modlitewnym „Adoremus”.

Pragnę ze wszystkich sił troszczyć się o rozwój mojej modlitwy i postanawiam przynajmniej 15 minut w tygodniu adorować Twojego Syna, a mojego Pana, Jezusa Chrystusa, obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Przyjmij, najlepszy Ojcze, moje oddanie i udziel mi łaski wytrwania w podjętym postanowieniu. Niech na tej drodze wspiera mnie Maryja, do której zwracam się słowami Jana Pawła II: „totus Tuus”.

………………………                                …………………………………………
data                                                          podpis

Pobierz modlitwę w wersji pdf
Pobierz modlitwę w wersji doc

Osoby, które wybierają tę formę uczestnictwa w ruchu same określają dla siebie sposób opanowywania „sztuki modlitwy” oraz czas przychodzenia co tydzień na adorację Najświętszego Sakramentu. Jeżeli zechcą mogą też poprosić o błogosławieństwo na tę drogę.

Drugi sposób włączenia się w ruch ma charakter wspólnotowy. Osoby, którym bliższa jest taka droga, składają wobec proboszcza lub rektora sanktuarium swoje pragnienie przychodzenia do kościoła na adorację i proszą o błogosławieństwo umacniające ich na tej drodze. Propozycje takiego zgłoszenia znajdują się na ulotkach, a także na stronie internetowej. W określonym dniu, w czasie Mszy Świętej, wypowiadają wobec Boga i wspólnoty, powyższy akt oddania.

Wspólnotowy wymiar adoracji Najświętszego Sakramentu jest bardzo ważny. Dlatego zachęcamy osoby, które podejmą droge indywidualną, aby również one nosiły w swoim sercu troskę o poszerzenie godzin adoracji w swoim kościele i podjęły "dyżury" w wymiarze czasu dla siebie możliwym, np. raz w miesiącu.