Wydrukuj tę stronę

Błogosławieństwo


Jeśli do proboszcza lub rektora kościoła zgłosiły się osoby z prośbą o błogosławieństwo na drogę systematycznej adoracji Najświętszego Sakramentu i chcące włączyć się w ruch modlitewny „Adoremus”, zaleca się udzielenie im tego błogosławieństwa. Będzie ono dla nich umocnieniem na drodze modlitwy. Obrzęd ten ma miejsce po modlitwie po Komunii Świętej.

Komentator lub celebrans:

W tym niezwykłym dniu spływają na nas zdroje Bożego miłosierdzia. Wyprasza je nam Maryja, nasza Matka wraz ze swoim wiernym sługą Janem Pawłem II i wszystkimi mieszkańcami nieba. Pragniemy, aby te skarby nieba, złożone w kruchych naczyniach naszych serc, zostały jak najlepiej wykorzystane. Dlatego z wiarą przyjmujemy błogosławieństwo na zakończenie Eucharystii.

Szczególne błogosławieństwo otrzymują ci, którzy, włączają się w ruch modlitewny „Adoremus”, pragnąc systematycznie rozwijać swoją modlitwę i podejmując postanowienie przychodzenia w każdym tygodniu na adorację Najświętszego Sakramentu, przynajmniej przez 15 minut w tygodniu.

Jeśli osób przyjmujących błogosławieństwo jest kilka, mogą podejść do ołtarza. Jeśli jest ich dużo, można poprosić, aby uklękli.

Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty zapraszasz słabego człowieka do bliskości z sobą. Pragniesz rozmawiać z Nim jak swoim dzieckiem. Wejrzyj na tych naszych braci i siostry, którzy w tym świętym dniu łaski podejmują postanowienie systematycznego przychodzenia na adorację Najświętszego Sakramentu i duchowej formacji. Udziel im swego błogosławieństwa + i napełnij ich swoim Duchem, aby wytrwali w swoim postanowieniu. Niech modlitwa stanie się drogą ich duchowego wzrostu i czynem miłosiernej miłości, wypraszającej potrzebne łaski dla swoich braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jeśli przyjmujących błogosławieństwo jest niewielu, kapłan może indywidualnie położyć ręce na ich głowy. Potem udziela ogólnego błogosławieństwa na zakończenie Mszy Świętej.

Wręczenie znaków

Osoby włączające się w ruch modlitewny „Adoremus” mogą otrzymać obrazek. Na jednej jego stronie znajduje się zdjęcie Jana Pawła II, a pod nim podpis: „Ruch modlitewny «Adoremus»”.

Z drugiej strony obrazka zamieszczona jest informacja o włączeniu się w ruch, o przyjęciu błogosławieństwa, a także zobowiązania, które dana osoba podjęła. Obrazki można zamawiać w Wydawnictwie św. Stanisława BM w Krakowie. Ich wzór można obejrzeć również na stronie internetowej www.adoremus.pl