Wydrukuj tę stronę

Błogosławieństwo

 

Wielu biskupów w swoich listach pasterskich pisze o znaczeniu adoracji Najświętszego Sakramentu. Udzielają też swego błogosławieństwa wszystkim, którzy wiernie trwają na adoracji i pomagają innym ludziom odkrywać jej niezwykłe znaczenie w życiu poszczególnych osób i wspólnot.

Niektóre listy pasterskie biskupów są dostępne także na naszej stronie internetowej (Poznań, Działoszyn). Pisali je często z okazji otwierania nowych kaplic adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego tam też są umieszczone teksty tych wypowiedzi.

Tutaj natomiast zamiaszczemy słowa pasterzy dotyczące wprost ruchu modlitewnego "Adoremus", zachęcające do jego rozwoju i zawierające błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wnoszą swój wkład w rozwój tej formy modlitwy.

Jest to najpierw słowo prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, księdza kardynała Mauro Piacenza, który w grudniu 2007 roku skierował do całego Kościoła list zachęcający do wzbudzania w kościele ruchu modlitewnego stawiającego w centrum adorację Najświętszego Sakramentu, a w październiku 2011 roku mówił, że na w czasie adoracji toczy się "wielka pokojowa walka przed Najświętszym Sakramentem". Od losów tej walki wiele zależy. Ksiądz Kardynał przesłał również swoje błogosławieństwo dla niedawno powstałego ruchu "Adoremus".

Drugi list, to słowo metropolity krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który od początku powstawania tej inicjatywy wspierał ją i błogosławił. W swoim liście przypomniał także o przeżywaniu adoracji Najświętszego Sakramentu przez bł. Jana Pawła II.