Bractwo Adoracyjne Najśw. Sakramentu w Warszawie

 

W styczniu 1986r. kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Kole został otwarty dla całodziennej modlitwy. Troskę o bezpieczeństwo świątyni podjęli parafianie, którzy podczas dnia regularnie modlili się przed Jezusem Chrystusem ukrytym w tabernakulum. Po pewnym czasie modlitwy przedłużono do północy. Ta spontanicznie powstała grupa licząca kilkaset osób, otrzymała organizacyjną strukturę stanowiąc nieformalny zaczątek Bractwa Adoracyjnego Najświętszego Sakramentu.

Powstałe Bractwo Adoracyjne jest apostolską formacją uczniów Chrystusa, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale przede wszystkim swojego najbliższego środowiska, parafii, ojczyzny i całego świata.
Jesteśmy formacją uczniów Chrystusa. Zostaliśmy przez Niego powołani do służebnej działalności Bractwa Adoracyjnego i służby u Jego stóp. Słuchamy słowa Bożego i tym słowem staramy się żyć. Wierzymy, że ten kawałek białego chleba, to żywy Jezus Chrystus. Ten sam, który narodził sie w Betlejem, który chodził po ziemi, który uzdrawiał i nauczał ludzi. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Swoim życiem i postępowaniem staramy sie świadczyć o Jego obecności wśród nas. Adorujemy i czuwamy przy Jezusie Chrystusie dzień i noc. Dzięki temu inni prafianie mogą przyjśc do Jezusa o każdej porze dnia i nocy. Z dobrodziejstwa wieczystej adoracji korzystają również osoby z innych parafii. Uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pogłębiają swoją wiedzę religijną na różnych spotkaniach Bractwa. Są członkami Bractwa, a nawet pełnią w nim różne funkcje.

W marcu 1987r., po wielkopostnych rekolekcjach parafialnych wierni zgłosili pragnienie całodobowej adoracji w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Na prośbę ówczesnego proboszcza ks. Jana Sikorskiego, takiej zgody na rozpoczęcie nieustającej adoracji w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Kole udzielił Józef kardynał Glemp, prymas Polski.

Więcej inforamacji na temat Bractwa na stronie:
http://swjozef.nazwa.pl/bractwo/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=98

Więcej informacji na temat permanentnej adoracji w parafii św. Józefa na naszej stronie oraz stronie parafii:
http://swjozef.nazwa.pl/parafia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=135