Adoracja dla chorych

 

Adoracja Serca Pana Jezusa

 

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu i pragniemy dzisiaj przez Najświętsze Serce Pana Jezusa – modlić się o uzdrowienie duszy i ciała.
Adorujemy Cię i błagamy Cię Jezu, abyś  przez swoje święte rany i krew uwolnił nas od zła, z którym się borykamy i uzdrowił nasze dusze i ciała. Wierzymy, że tylko „w Twoich ranach jest nasze zdrowie”.
Prosimy Cię Panie, abyś Twoją łaską ogarnął nas wszystkich, którzy trwamy teraz na modlitwie… prosimy, aby przez Twoje Święte Rany, Miłość spłynęła i uleczyła wszystkie zakamarki naszego życia…
Prosimy Cię Panie Jezu, abyś Twoją łaską ogarnął tych naszych bliskich, których nie ma teraz z nami, a których przynosimy do Ciebie na noszach modlitwy, na noszach miłości, na noszach trudu i wyrzeczeń, jakie za nich chcemy ofiarować…
Przyjmij nasze posty i nasze drobne umartwienia… Przyjmij naszą wiarę z jaką wołamy za nimi – wiarę taką na jaką nas teraz stać – i uwolnij ich z więzów grzechów, skrusz bariery, którymi odgrodzili się od Ciebie – jedynej Miłości… Pomóż tym naszym siostrom i braciom, którym trudno otworzyć swoje serce na przyjęcie Ciebie samego… na przyjęcie do swego serca Boga żywego i prawdziwego…
W Sercu naszego Pana szukamy uzdrowienia,  w Jego Sercu błagamy o uwolnienie… W Krwi wylanej z przebitego włócznią Serca – chcemy dzisiaj obmywać nasze rany…
Niech Jego Serce przemienia, umacnia i rozgrzewa nasze serca… Niech je uzdrawia i uwalnia…  Niech otwiera nasze serca na Twoje dary i Twoje łaski…

Wołamy dzisiaj z całą mocą:

„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”

… i błagamy, abyś przemieniał nasze ludzkie, skażone pychą, serca – w serca pokorne, na wzór Twego Boskiego Serca… Daj Panie wszystkim nam – odczuć Twoją obecność, przemieniaj nasze serca dla siebie, prosimy pokornie, niech wszyscy upodobniamy się do Ciebie…  Najświętsze Serce Jezusa, daj nam serca nowe… Najświętsze Serce Jezusa, otwieraj oczy naszych serc na to, co w naszym życiu jest najważniejsze …

Panie – spójrz w serca pokornych i cichych… spójrz w serca tych, którzy są mało znaczący dla świata… tych, którzy są poniżani… i tych, których inni mają za nic…
Spójrz Panie w serca chorych i cierpiących…
Spójrz Panie w serca zalęknione, zatrwożone, zwiedzione, oszukane...
Skrusz każde serce, które jest oziębłe…
Zwróć każde serce do Twojego Serca, niech stanie teraz w pokorze…
Dotykaj serc złamanych, serc związanych, dotykaj serc zranionych, przytulaj serca zwiedzione, oszukane…
Uwalniaj serca zalęknione, pocieszaj serca smutne, rozgrzewaj te serca, którym z powodu bólu, płaczu – wykradana jest miłość… Ty jesteś Panie Miłością, Ty jesteś Panem i nie ma innego… Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję…
Wejdź we wszystkie serca – nasze i naszych bliskich, których tutaj nie ma… działaj w nich, rozgrzewaj i podnoś na duchu…

Adorując Cię dzisiaj Panie – chcemy się modlić korzystając z wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego  – otwieraj nasze serca na Miłość Boga, naszego Ojca, naszego Tatusia – w sercach swoich  wołajmy: Abba Ojcze…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone – otwieraj nasze serca na Maryję – Oblubienicę Ducha Świętego – to Ją – Maryję, Niepokalaną i Czystą dałeś nam Panie Jezu, umierając na Krzyżu, za naszą Matkę…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone – uzdrawiaj nas Panie Jezu przez Twoje Słowo do nas skierowane, ucz nas otwartości na Boże Słowo w Piśmie Świętym… Ty jesteś w Słowie… Słowo stało się Ciałem…
-  dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu – stajemy przed Twoim Boskim Majestatem – my grzeszni… my ludzie możemy patrzeć na Ciebie - Boga, łączyć się z Twoim Boskim Majestatem…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, świątynio Boga – chcę wejść do tej Świątyni, ukryć się w Twoim Sercu, jak w bezpiecznym schronieniu … Jezu, wszak Ty powiedziałeś, że nasze ciała – często schorowane i niedołężne – też są Twoją Świątynią, Świątynią Ducha Twojego… Tak trudno to pojąć… Zanurzaj nas w tej tajemnicy… Wspieraj naszego ducha – mocą i siłą Twojego Ducha…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios – otwieraj dla nas bramy Domu Ojca Twego… Twoje zranione i zalane Krwią Serce jest Bramą… chcę obmyć się w Twojej Krwi…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości – boimy się ognia, nie umiemy wejść w płomień, bo nie chcemy się poparzyć…  Panie nasz – Tu i Teraz stoimy przed gorejącym Ogniskiem…  Maryjo, Matko Moja – weź mnie za rękę i poprowadź w Ogień Miłości Twego Syna…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino – z głębokości wołasz do mnie – nie bój się … „wypłyń na głębię”… zanurz się w głębinie mego Serca… znajdziesz tam morze cnót… Może nie uświadamiasz sobie jeszcze, jak bardzo tego pragniesz … „wypłyń na głębie”… nie lękaj się…  możesz chodzić po wodzie… nie bój się – wierz tylko…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich – Twoja Miłość przygarnia do swojego Serca wszystkich ludzi – tych, którzy byli, którzy są i którzy będą na tej ziemi – zjednocz mnie w Twoim Sercu z sobą i z ludźmi, jak kropla wody jednoczy się z całym morzem – spraw abyśmy byli jedno…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności – szukamy mądrości, a wystarczy zanurzyć się w Twoim Sercu, bez reszty przylgnąć do Ciebie, aby posiąść wszystkie skarby mądrości i umiejętności …
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa – nasze serca spragnione są Ciebie Boże, w całej pełni Twego Bóstwa – choć tak niewiele potrafimy sobie z tego uświadomić…   „Boga żywego pragnie moja dusza”…  niespokojne jest serce moje, póki nie spocznie w Tobie…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał – Ty Jezu powiedziałeś: „… jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem”… Ojciec upodobał sobie w Tobie Jezu, a Ty z taką samą mocą – upodobałeś sobie w nas… przygarniasz nas do Twojego Serca…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – dajesz nam siebie całego, bez reszty… niedoceniamy tej łaski… tego niezwykłego daru… niedoceniamy Twojej świętej obecności… jakże rzadko uświadamiamy sobie jak obficie nas obdarzyłeś…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia – Miłosierdzie wylewa się z Twojego Serca jak ocean, w którym ja jestem jak ziarenko piasku na jego dnie… czekasz cierpliwie aż uwierzę w przepaść Twojego Miłosierdzia…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają – oczyma naszych serc – patrzymy teraz na Tego, który wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby… oczami serca widzimy tego samego Jezusa, który 2000 lat temu chodził po świecie, uzdrawiał, uwalniał … wpatrujemy się w Tego, który hojnie nas obdarował… wysłużył nam zbawienie, uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie… to wszystko jest nam dane… – wystarczy, że uwierzę, że poproszę, że zaczerpnę z obfitości łask, że obmyję się w strumieniach Jego Miłosierdzia …
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, źródło życia i świętości – chcę położyć głowę na Twoim Sercu Mój Umiłowany Jezu… chcę jak św. Jan spocząć na Twojej piersi, tylko tu czuję się bezpiecznie, tylko z Twego Serca bije dla mnie źródło życia i świętości…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte – Ty Jezu wziąłeś na siebie całą nędzę tego świata… wziąłeś wszystkie nasze choroby duszy i ciała – tak rzadko uświadamiam sobie, że biorąc je na siebie – wysłużyłeś mi upragnione zdrowie… czy naprawdę wierzę w to, że w Twoich Ranach jest moje zdrowie…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne – to Jezus na drzewie Krzyża uśmiercił całe zło... przez swoją śmierć i zmartwychwstanie – zbawił nas, to znaczy, że także uwolnił i uzdrowił… wysłużył to wszystko, co nam jest potrzebne, aby doświadczyć obfitości życia… Wszystko dzięki Jezusowi…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, włócznią przebite – w Ranie Twojego Serca jest moje uzdrowienie, w tej Ranie jest moje uwolnienie… przytulam się Jezu do Twojego przebitego włócznią Serca…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy – Ty Panie przenikasz moje życie – od poczęcia, aż do chwili obecnej – Ty Panie rozjaśniasz wszystkie ciemności, rozgrzewasz, napełniasz radością to, co zostało dotknięte smutkiem… tylko w Twoim Sercu jest niewyczerpane źródło pociechy dla mnie…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – Ty jesteś naszym życiem i naszą wiecznością… w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy… bez Ciebie usychamy – Ojciec Pio powiedział, że świat dłużej by istniał bez słońca, niż bez Eucharystii…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze – przebaczenie jest warunkiem uzdrowienia, jeżeli nie przebaczę, nie zaznam uzdrowienia, nie doświadczę uwolnienia i pokoju…  W Ranie Twojego Serca jest  i pokój, i przebaczenie, i pojednanie…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników – Serce Twe Jezu jest zalane drogocenna Krwią, a każda kropla tej Krwi oczyszcza i uzdrawia, uwalnia i leczy…  zbieram Krew płynącą z Twego Serca i obmywam Nią świat
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie – bądź naszą nadzieją, ukryj nas w sobie, zamknij i napełniaj swoją Miłością, napełniaj ufnością… Serce Jezusa – ufamy Tobie…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających – w Twoim Jezu Sercu jest moje życie i moja śmierć… – już dzisiaj chcę Tobie zawierzyć swoją śmierć, chcę Ci oddać godzinę mojego przejścia do wieczności…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych – przez wstawiennictwo świętych prosimy Cię Serce Jezusa – bądź naszą rozkoszą, bądź naszym ukojeniem, bądź naszym schronieniem, bądź naszym odpocznieniem…
– dzięki Ci Panie Jezu, chwała Ci Panie Jezu…

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze – chwalę Cię i uwielbiam… wywyższam i błogosławię … Bądź uwielbione Serce Najwyższego – we wszystkim co posiadam – w mojej nędzy i w mojej godności Dziecka Bożego…

Serce Jezusa – uwielbiam Cię w moim zdrowiu i w moich chorobach…
Serce Jezusa – uwielbiam Cię w mojej sile i w mojej słabości…
Serce Jezusa – uwielbiam Cię w moich ranach i w moich zniewoleniach…
Serce Jezusa – uwielbiam Cię w radościach i smutkach…
Serce Jezusa – uwielbiam Cię w światłości dnia i w ciemności nocy…
Serce Jezusa – uwielbiam Cię w moich przyjaciołach i wrogach…
Serce Jezusa – uwielbiam Cię w całym swoim życiu…

Trwajmy teraz w ciszy przy Sercu Jezusa… W ciszy twego serca niech Pan będzie teraz blisko ciebie… w ciszy twego serca usłysz Jego głos… Niech twoje serce zanurza się w Jego Sercu…

Amen.

Tekst można wykorzystać do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu lub adoracji krzyża.

Opracowała: Maria Owsiak