Wydrukuj tę stronę

Czwarte przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
6. „Czwarte przykazanie”

Pobierz: DOC PDF

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Śpiew: Upadnij na kolana.

P: Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. /Syr. 3, 2-4/. Panie zbliżamy się dziś do Ciebie obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie, by dziękować Ci za czwarte przykazanie dekalogu i prosimy byś nas obdarzył łaską właściwego zrozumienia Twojego przykazania i umiejętności jego realizowania w życiu codziennym. W nim uczysz nas bowiem szacunku i wdzięczności dla naszych rodziców. Przypominasz, że to oni przekazali nam dar życia dany od Ciebie. Chcemy też dziękować za naszą Ojczyznę i prosić o błogosławieństwo dla niej. Prosimy za tych, którzy z Twej woli sprawują władzę - spraw by pełnili ją z odpowiedzialnością i dla dobra wszystkich.

Chwila ciszy.
Śpiew: Najświętsze Serce....

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się sam. Należy go uważać za normalny punkt odniesienia w określaniu różnych stopni pokrewieństwa.” (KKK 2202)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. [...] Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego.” (KKK 2207)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Zgodnie z czwartym przykazaniem Bóg chce, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców i tych, którym On dla naszego dobra udzielił swojej władzy.” (KKK 2248)

Chwila ciszy.
Śpiew: Nie umiem dziękować Ci Panie...

Modlitwa uwielbienia

 

P: Módlmy się do naszego Boga uwielbiając go za pouczenie jakie kieruje do nas w czwartym przykazaniu. Dziękujmy za uświadomienie właściwej roli rodziny w wychowaniu potomstwa i  w kształtowaniu stosunków społecznych.

Śpiew: Wielbić Pana chcę lub Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub inny

L1: Uwielbiamy Cię, Boże Ojcze za to że dałeś nam czwarte przykazanie i poprzez nie ukazujesz Twój zamysł  dotyczący kształtowania relacji w rodzinie i w społeczeństwie w oparciu o szacunek, miłość i odpowiedzialność.

L2. Uwielbiamy Cię, Dobry Jezu za to że przyszedłeś na świat obierając sobie rodzinę Maryi i Józefa. Wskazałeś w ten sposób na właściwą rolę i zadanie rodziny, która budując Kościół miłości staje się zarzewiem ewangelizacji nowego pokolenia i daje podstawy do kształtowania społeczeństwa opartego o chrześcijańskie wartości.

L1: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu za nasza Ojczyznę i wszytko co stanowi o Jej istnieniu. Dziękujemy za to że mimo różnych zawirowań historycznych nadal jest ona królestwem Twojej Matki i nadal możemy  kształtować nasze życie rodzinne i społeczne zgodnie z czwartym przykazaniem dekalogu.

P: Stajemy przed Tobą dobry Boże i pragniemy wielbić Cię całym naszym sercem, każdym słowem i czynem za łaski, które nam zsyłasz, szczególnie za przykazanie uczące nas jak kształtować nasze życie rodzinne i społeczne, abyśmy mogli w spokoju i miłości pielęgnować wartości prowadzące do pełnego szczęścia i obcowania z Tobą. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Ojcze chwała Tobie...

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Władza publiczna jest zobowiązana do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej i warunków korzystania z jej wolności.” (KKK 2254)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Obowiązkiem obywateli jest współpracować z władzami cywilnymi w budowaniu społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.” (KKK 2255)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Każde społeczeństwo opiera swoje sądy i swoje działanie na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia. Społeczeństwa pozbawione światła Ewangelii o Bogu i człowieku łatwo popadają w totalitaryzm.” (KKK 2257)

Chwila ciszy.
Śpiew: Boże zmiłuj się nad nami...

Modlitwa prośby

 

P: Módlmy się przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny będącej wzorem  życia rodzinnego w intencji naszej Ojczyzny, by nasze społeczeństwo pielęgnowało ducha wartości chrześcijańskich w swoich rodzinach i wychowywało młode pokolenie w szacunku dla tych wartości.

Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub inny

L3: Panie nasz, Jezu, prosimy Cię przez wstawiennictwo Twej Matki i Jej Małżonka pośpiesz z pomocą naszej Ojczyźnie, by nie uległa zatraceniu w liberalnym podejściu do roli rodziny w społeczeństwie.

L4: Panie Jezu przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny prosimy by poszanowano w naszej Ojczyźnie chrześcijańskie rozumienie wartości i naturę rodziny rozumniej jako pełen miłości i wzajemnego szacunku szacunku związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest wychowywania potomstwa.

L3: Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny prosimy Panie Jezu, by młodzież polska nie bała się zaufać Twojemu Sercu i była gotowa kształtować życie rodzinne i społeczne z poszanowaniem Twoich przykazań, a szczególnie czwartego przykazania.

P: Prosimy Panie Jezu wysłuchaj gorących próśb swojego ludu, które do Ciebie zanosi przez wstawiennictwo Maryi i Józefa dla lepszego rozumienia i wypełniania czwartego przykazania i ześlij nam Ducha św. aby odnawiał oblicze naszej ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Anem.

Pieśń: Błogosław Panie nas...

P. Najlepszym wzorem prawdziwie kochającej się rodziny, pełnej wzajemnego szacunku i  zaufania jest dla nas Najświętsza Rodzina z Nazaretu. Przez Jej wstawiennictwo powierzmy nasze rodziny, a także naszą Ojczyznę najlepszemu Ojcu. Ufni w Jego opatrzność prośmy o błogosławieństwo we wszystkich potrzebach duchowych i materialnych.

Kyrie, elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Maryjo, Józefie św., których cały świat czci imieniem Najświętszej Rodziny, wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i mędrców,
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Najświętsza Rodzino, wzorze rodziny odrodzonej duchem chrześcijańskim,
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej,
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinie śmierci.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas, Najświętsza Rodzino.
Od rozproszenia umysłu i serca,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, wysłuchaj nas, Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Rodzino święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiew: Boże mocny...

Modlitwa o pomnożenie wiary

 

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P.: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Jezu zostań w nas...
Adoracja w ciszy i obrzędy końcowe.