Wydrukuj tę stronę

Drugie przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
4. „Drugie przykazanie – Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (Wj 20, 7)”

Pobierz: DOC PDF

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Panie mój, przychodzę dziś…

P: Panie Jezu Chryste stajemy tego wieczoru przed Tobą i wyznajemy wiarę w Twoją realną obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Nasza wiara jest krucha i słaba, więc prosimy Cię, umocnij ją. Poślij nam Ducha Świętego, by uzdolnił nasze serca do wielbienia Ciebie, uznania Twojej zbawczej mocy tu i teraz. Niech uciszy nasze serca skołatane troskami mijającego dnia, niech weźmie je w swoje posiadanie, by nasza modlitwa była miła Tobie, by Twoja miłość mogła nas w tym czasie przemieniać i byśmy nie stawiali oporu jej żarowi. Duchu Święty poddajemy się Tobie, Twojemu prowadzeniu. Oddajemy Ci nasze umysły, naszą wolę, nasze zmysły i uczucia, wszystko to, co nas w tej chwili martwi i cieszy.

Pieśń: Duchu Święty wołam przyjdź

L1: Dziękujemy Ci Boże w Trójcy Jedyny za zbawczy plan wyswobodzenia i uświęcenia nas. Dziękujemy za to, że chciałeś się nam objawić, że postanowiłeś nas obdarzyć dostępem do Twoich tajemnic. Dzięki temu możemy dzisiaj rozpoznawać Twoją obecność pośród nas. Panie Jezu, chcemy przypomnieć sobie łaskę wolności, jaką otrzymaliśmy dzięki Twojej ofierze na krzyżu i dzięki Twojemu zmartwychwstaniu. Twoja Pascha zwieńczyła plan Ojca, który nas usilnie poszukiwał i przyciągał do siebie po grzechu pierwszych rodziców. Dziękujemy za cały ten zbawczy plan, za każdy jego etap – a dzisiaj w szczególności – za moment zawarcia przymierza na Górze Synaj.

L2: Naród Wybrany otrzymał „10 Słów”, czyli Dekalog po to, aby żyć w wolności. Bóg zapisał na tablicach Prawa to, co ludziom trudno jest odczytać we własnych sercach. Choć większość przykazań została sformułowana negatywnie wskazują one warunki życia wyzwolonego z niewoli grzechu. Dekalog jest więc darem, który pomaga trwać w wolności i jednocześnie przynależeć do Boga. Życie według przykazań jest odpowiedzią na inicjatywę miłości Pana. Jest wyrazem wdzięczności, hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem. Jest współdziałaniem z zamysłem, który Bóg przeprowadza w historii.

L3: Dziękujemy Ci Panie za podarowanie także nam „10 Słów”. Dziękujemy Ci za wprowadzenie nas na drogę wolności, którą one wyznaczają. Dziękujemy Ci, że dzięki nim wiemy, jak mamy żyć po ludzku. Przywołujemy Panie w pamięci konkretne sytuacje w naszym życiu, kiedy wierność Dekalogowi chroniła i kształtowała naszą godność. Chcemy teraz dziękować Ci za te zdarzenia. Dziękujemy Ci Panie za to, że w tych okolicznościach pokus mogliśmy oprzeć się na skale, którą nam ofiarowałeś, na skale „10 słów”.

Modlitwa w ciszy

Pieśń: Nie umiem dziękować Ci Panie

L1: Drugie z Boskich „10 Słów” dotyczy szacunku dla Imienia Bożego, a w konsekwencji dla samego Boga. „Nie będziesz wzywał Imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy”. Przykazanie to przekazuje pozytywną prawdę o tym, że Imię Boga jest święte oraz że ta świętość powinna być szanowana i objawiana w życiu każdego chrześcijanina. Bóg powierzył swoje Imię tym, którzy w Niego wierzą. Objawiając swoje Imię Bóg okazał ludziom zaufanie i zażyłość. Tego daru człowiek nie może nadużywać. Powinien pamiętać o Imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji. Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i uwielbiać (por. KKK 2143).

L2: Dziękujemy Ci Panie za to, że wśród ludzi wyróżnionych Twoim zaufaniem znaleźliśmy się także my. Także nam objawiłeś swoje Imię – Jahwe i zaprosiłeś do zbliżenia się do Ciebie. Niczym na to nie zasłużyliśmy – wręcz przeciwnie – jesteśmy świadomi, że konsekwencją naszych czynów powinna być surowa kara. A jednak Ty postanowiłeś inaczej – okazałeś nam miłosierdzie. Zamiast odwrócić się od nas zbliżyłeś do nas swoje oblicze i dałeś poznać Twoje Imię – dałeś poznać siebie… Teraz możemy przed Tobą tutaj trwać i możemy Cię rozpoznawać. Jak wielka jest Twoja miłość do nas? Jak jest bezinteresowna i bezwarunkowa?

L3: Wiesz dobrze, jak bardzo jesteśmy skłonni do zdrady, a mimo to otwierasz przed nami dostęp do swoich tajemnic. Ryzykujesz… Panie, nie jesteśmy godni, aby otrzymać taki wgląd w Twoje sekrety, aby Cię tak poznawać. Twoje miłosierdzie jednak przewyższa i pokonuje naszą niegodność, Twoje miłosierdzie jest niezgłębione, nieskończone. Dzięki niemu poznajemy Ciebie. Dziękujemy Ci i wielbimy Cię za tę łaskę, za Twoje pochylenie się nad nami i naszymi osobistymi zmaganiami. Dzięki tej łasce życie każdego z nas tutaj obecnych nie jest już bezcelowe, nie jest tylko zmaganiem się z bólem i próbą uniknięcia cierpienia. W Tobie odnajdujemy nasz cel, w zjednoczeniu z Tobą widzimy nasze szczęście i spełnienie. Dopiero poznając Twoje Imię zaczynamy w pełni cieszyć się życiem. Dziękujemy Ci Panie za zaproszenie każdego z nas na tę drogę, za zaproszenie naszych bliskich, naszych rodzin, przyjaciół, naszego miasta, narodu i wszystkich ludzi.

Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

L3: Cichą adoracją chcemy wyrazić Ci naszą wdzięczność.

Modlitwa w ciszy

Pieśń: Dziękujemy Ci Ojcze nasz

L1: Boże w Trójcy jedyny, bezwarunkowa decyzja odsłonięcia Twojego Imienia spotkała się z ludzką wdzięcznością, ale też z ludzką przewrotnością i wzgardą. Ci, którzy zostali zaproszeni do przyjaźni z Tobą upadają każdego dnia. Zachowują się wobec Ciebie jak wrogowie, kiedy bluźnią – wypowiadają przeciw Tobie słowa nienawiści, dokonują w Twoje Imię złych czynów. Okazują się wrogami, gdy przeklinają posługując się Twoim Imieniem, gdy krzywoprzysięgają wzywając Ciebie na świadka, gdy składają obietnice, których nie dotrzymują wzywając Twojego Imienia, gdy lekkomyślnie używają Twojego Imienia. Ludzie zaproszeni do przyjaźni z Tobą okazują się osobami obcymi i wyrachowanymi, gdy nie świadczą o Tobie, nie przyznają się do więzi z Tobą, nie świadczą o świętości Twojego Imienia.

L2: Wśród tych ludzi, którzy stają się Twoimi wrogami i obcymi jesteśmy także my. Również my poddaliśmy się niejednokrotnie pokusie wykorzystania twojego Imienia niezgodnie z jego świętością lub zawahaliśmy się, gdy trzeba było dać świadectwo przynależności do Ciebie.

L2: Bł. Jan Paweł II w Rzeszowie w 1991 roku mówił: Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno”. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. „Nie każdy, który Mi mówi: »Panie, Panie!« (...), lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca”. Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi — mówi do nas Chrystus Pan — aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

L3: Składamy Ci Panie nasze słowa skruchy i przepraszamy za zdradę miłości, jakiej dopuściliśmy się my oraz nasi bracia i siostry. Będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię Panie.

– za bluźnierstwa i przypisywanie Ci zła – Przepraszamy Cię Panie
– za przekleństwa posługujące się Twoim Imieniem – Przepraszamy Cię Panie
– za krzywoprzysięstwo z wezwaniem Twojego Imienia – Przepraszamy Cię Panie
– za wiarołomność – Przepraszamy Cię Panie
– za lekkomyślność i używanie Twojego Imienia do czczych rzeczy – Przepraszamy Cię Panie
– za ukrywanie swojej chrześcijańskiej tożsamości i uchylanie się od świadectwa – Przepraszamy Cię Panie
– za zgorszenie tych, którzy patrząc na nas szukają prawdy o Tobie – Przepraszamy Cię Panie

Przepraszamy Cię Panie za wszystkie sytuacje w naszym życiu, kiedy odwróciliśmy twarz od Twojego jaśniejącego Oblicza. Przyjmij tę skruchę i ulecz rany, które sami sobie zadaliśmy.

Pieśń: Panie przebacz nam

L1: Panie Ty powiedziałeś: „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Te słowa przypominają nam, gdzie znajdują się korzenie naszych upadków, za które przed chwilą przepraszaliśmy. Doświadczamy naszej słabości zawsze wtedy, kiedy próbujemy cokolwiek uczynić w oderwaniu od Ciebie. Życie z dala od Ciebie jest naszym przekleństwem. Nie chcemy tak żyć. Nie chcemy lekceważyć Twojego Imienia, nie chcemy zdradzać Twojej miłości, nie chcemy zawieść Twojego zaufania. Potrzebujemy jednak Twojej łaski, potrzebujemy Ciebie, dlatego prosimy Cię: Daj nam łaskę czczenia i wielbienia Twojego świętego Imienia. Daj nam łaskę odważnego świadczenia o Twojej świętości. Daj nam łaskę, której potrzebujemy by dorastać do pełni jaką nam przeznaczyłeś. Prosimy o to słowami litanii do Imienia Jezus.

L2: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta, Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Jezu.

K.: Jezu, usłysz nas.
W.: Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone", daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, ustami i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

Pieśń: Święte Imię Jezus

 

Modlitwa na Rok Wiary

 P: Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za dar wspólnej modlitwy i adoracji. Przy Tobie rośnie nasza wiara, umacnia się nadzieja, rozpala się miłość. Kończąc naszą wspólną modlitwę, gorąco prosimy Cię o pomnożenie naszej wiary. Spraw, aby nasza wiara stawała się coraz mocniejsza i aby coraz bardziej przemieniała nasze życie. Po tej modlitwie pozostaniemy na dłuższej adoracji w ciszy.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Jezus, Najwyższe Imię.

Adoracja w ciszy.