Wydrukuj tę stronę

Adoracja dzieciSZCZEGÓLNA MOC DZIECIĘCEJ MODLITWY

10 stycznia 1915 roku, w czasie pierwszej wojny światowej, papież Benedykt XV prosił dzieci o modlitwę przed Najświętszym Sakramentem dla uproszenia o Boga łaski nawrócenia serc i przerwania tej straszliwej wojny. Z podobną prośbą zwrócił się do dzieci Ojciec Święty Pius XII zaraz po ...

więcej ...

 

MATERIAŁY FORMACYJNE DLA DZIECI

W tym roku, na początku szkolnych wakacji, przeżywaliśmy tygodniowe rekolekcje poświęcone tematowi adoracji. Uczestniczyło w nich 37 dzieci w kilku parafii i ośrodków duszpasterskich. Na koniec rekolekcji dzieci wyrażały pragnienie kontynuowania takiej formacji. Proponowane materiały formacyjne mają więc im służyć. Ale nie tylko.

Medytując nad koncepcją spotkań z dziećmi uznaliśmy, że powinny one uwzględniać różne formy ich zaangażowania. Wśród dzieci są ministranci, członkinie scholi, osoby z grup wolontariatu, modlitewnych i nie należące do żadnych grup. Dla wszystkich centrum życia stanowi Eucharystia. Taka jest również główna myśl formacji. Trwająca kilka lat (od klasy trzeciej szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum) skoncentrowana jest ona na Eucharystii i kładzie mocny akcent na adorację Najświętszego Sakramentu.


ROK I. JESTEŚMY DOMOWNIKAMI BOGA I JEGO SŁUGAMI
cz. 1. Jesteśmy domownikami Boga
cz. 2. Jesteśmy sługami Boga
cz. 3. Służymy przez modlitwę

 

DZIECIĘCE GRUPY ADORACYJNE

 REFLEKSJA

O dziecięcych grupach adoracyjnych
Towarzyszyć dzieciom w modlitwie, czyli...
           dlaczego warto zakładać dziecięce grupy adoracyjne.


MATERIAŁY DLA DZIECIĘCYCH GRUP ADORACYJNYCH

Dziecięcy modlitewnik
Adoremus. Pozwólcie dzieciom... Nowenna adoracyja  dziec
i


__________


DROGI KRZYŻOWE DLA DZIECI__________


FORMACJA EUCHARYSTYCZNA DZIECI 
przeżywana indywidualnie pod opieką rodziców lub katechetów

REFLEKSJA

Słowo do rodziców i katechetów
Dziecko ma prawo do tego szczęścia
Bł. Jan Paweł II - pierwsze zadanie rodziców
Bł. Jan Paweł II mówi do dzieci - cz.1
Bł. Jan Paweł II mówi do dzieci - cz.2
Zamyślenia
Coś dla dzieci...

MATERIAŁY DO INDYWIDUALNEJ FORMACJI DZIECI
do wykorzystania przez rodziców, katechetów oraz samodzielnie dzieci


Co to jest Nowenna adoracyjna i jak nią indywidualnie prowadzić dziecko
Pobierz nowennę, daj dziecku i bądź z nim
Z "ciszą w plecaku" - zaproś dziecko do wspólnej wędrówki na szczyt
"Klucz do przygody" czyli wędrówka przez Rok Liturgiczny
      - Przygotowanie do przeżywania tajemnicy wiary - spotkanie 2
      - Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy - wiara celebrowana w sakramentach
        świętych
      -Od Pięćdziesiątnicy do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata -
        wiara przeżywana w przykazaniach
      -  Pomoce do realizowania spotkań

__________

ZAPROŚ DZIECI NA REKOLEKCJE

Rekolekcje: Jestem żywym kamykiem budującym Kościół

__________

ZESZYTY FORMACYJNE

DLA GRUP ADORACYJNYCH

Adoremus. Pozwólcie dzieciom...
Nowenna adoracyjna dzieci. Pomoce do prowadzenia dziecięcej grupy adoracyjnej.Modlitewnik grup adoracyjnych
Nowenna adoracyjna dla dorosłych


Obie pozycje zawierają tę samą tematykę, i są nowenną tygodni lub miesięcy (według uznania prowadzących grupę i jej członków) aby nowenna mogła być przeżywana w rodzinnie - realizować mogli ją równocześnie dzieci i dorośli, którzy będą dzieciom towarzyszyli w formacji.


Modlitewnik nowenny adoracyjnej
Dla dorosłych. Nowenna dni do odmawiania w czasie codziennej adoracji
DO FORMACJI INDYWIDUALNEJ


Nowenna adoracyjna dla dzieci
Do indywidualnego prowadzenia dzieci przez rodziców lub katechetów
Dziewięć ćwiczeń wprowadzających dziecko do modlitwy adoracyjnej.

Nowenna adoracyjna dla dorosłych
przygotowana przed beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II
Dziewięć ćwiczeń pozwalających rodzicom na towarzyszenie dziecku w  uczeniu się modlitwy adoracji, na wspólną z nim drogę formacyjną.


Z ciszą w plecaku

Dwanaście spotkań z Panem Jezusem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Każde spotkanie oparte jest o rozważanie fragmentu Pisma Świętego, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Dzieciom towarzyszą Tosia i Franek, którzy wędrują śladami Jana Pawła II i odkrywają w jaki sposób Papież Polak "wędrował do swiętości".


Chleb najcichszy

Dwanaście przepięknych rozważań Doroty Szczerby pomagających czytelnikowi wyciszyć się i wejść w głębszą rozmowę z Panem. Tematyka rozważań i fragmenty Pisma Świętego, które są tych rozważań kanwą, pomogą rodzicom wędrować z dzieckiem "Z ciszą w plecaku".

 

 Wszystkie zeszyty można nabywać
w Wydawnictwie św. Stanisława BM w Krakowie