Wydrukuj tę stronę

Bądź wola Twoja

 

Wiara prowadząca do modlitwy
7. Bądź wola Twoja

Pobierz: DOC PDF

 

Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: O zbawcza Hostio.

Chwila ciszy.

P: „O zbawcza Hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę, pomoc ześlij nam”. Tymi słowami kolejne pokolenia Twoich uczniów, o Panie, modliły się podczas dokonywania wystawienia Najświętszego Sakramentu. My również to czynimy. Łączymy w tym śpiewie słowa uwielbienia ze słowami prośby. Jesteś wszechmocny i miłosierny. Dokonałeś naszego zbawienia i jesteś z nami w naszej ziemskiej pielgrzymce, w trudach i radościach, w walkach i odpoczynku. Ciągle jesteśmy narażeni na pokusy tego świata i doświadczamy własnych słabości, dlatego rozpoczynając tę Godzinę świętą, czas czuwania z Tobą w Ogrójcu, prosimy o przebaczanie naszych grzechów i umocnienie nas swoim Duchem, abyśmy z czystym sercem i wytrwale trwali przy Tobie.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź lub inny śpiew.

P: Prowadzeni przez Ducha Świętego powtarzamy także dziś prośbę Apostołów i całego Kościoła. Wołamy: „Panie, naucz nas modlić się”. Ty zawsze odpowiadasz na tę prośbę i uczysz nas rozmawiać z Ojcem. Szczególny przykład tej modlitwy dałeś nam w Ogrójcu. Dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, tam kierujemy nasze myśli i serca. Chcemy wsłuchać się w Twoje słowa i wpatrywać się w Ciebie.

Chwila ciszy.

Część I – Modlitwa Jezusa

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (22,39-46): „Potem Jezus wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»”.

Chwila ciszy.

L2: W czasie modlitwy w Ogrójcu, gdy toczysz w sercu niezwykłą walkę duchową, gdy pot jak gęste krople krwi obficie spływa na ziemię, gdy anioł z nieba przychodzi, aby Cię umocnić, wypowiadasz, Panie Jezu, słowa, które powtarzałeś całe życie: „Ojcze, niech się stanie Twoja wola”. Teraz wypowiadasz je w obliczu męki, gdy nadeszła Twoja godzina. Przedtem wypowiadałeś te słowa w innych okolicznościach życia, wśród codziennych zajęć, w modlitwie i pracy, w wędrowaniu po palestyńskiej ziemi, w dokonywaniu cudów i nauczaniu. We wszystkim byłeś do końca wierny Ojcu. Ta postawa się nie zmienia, gdy nadchodzi czas cierpienia, samotności, odrzucenia i śmierci. Teraz jednak wierność tej postawie więcej kosztuje. Z Twojej twarzy spływają na ziemię pierwsze krople krwi. W następnych godzinach ta krew zostanie przelana w okrutnej męce aż do końca. Bierzesz na siebie, Panie, całe zło świata, by je zniweczyć swoją nieskończoną miłością.

Chwila ciszy.

L1: Wpatrując się z Twoją modlitwę w Ogrójcu, widzimy, o Panie, jak Twoja modlitwa poprzedza działanie. Tak było, gdy rozpoczynałeś swoją publiczną działalność. Prosiłeś wtedy Ojca o Ducha Świętego, a potem na czterdzieści dni odszedłeś na pustynię. Tak było, gdy wybierałeś Apostołów. Wtedy odszedłeś na całonocną modlitwę. Tak też jest u progu męki. Gdy wchodzisz w ostatni i najtrudniejszy etap wypełniania swej zbawczej misji, idziesz do Ogrójca, aby się modlić. Ta modlitwa jest niezwykła również dlatego, że zabrałeś na nią Apostołów. Najczęściej na modlitwę odchodziłeś sam. Teraz chcesz, by uczniowie byli z Tobą. Potrzebowałeś ich obecności, ale przede wszystkim chciałeś ich nauczyć, jak zwyciężać pokusy, jak walczyć z lękiem, jak pozostać wiernym Ojcu. Oni zapamiętali tę lekcję na całe życie i czerpali z niej natchnienie do swojej modlitwy o wypełnienie woli Ojca.

Chwila ciszy.

L2: Gdy Piotr wyciągnął miecz, aby w ten sposób bronić Cię przed żołnierzami, którzy nadeszli, powiedziałeś do niego: „Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?” (Mt 26,52-53). Mogłeś prosić Ojca o dwanaście zastępów aniołów, ale Ty o nich nie prosiłeś. Ty prosiłeś o co innego. Jedynym Twoim pragnieniem było wypełnienie do końca woli Ojca, gdyż nie ma innej drogi uzdrowienia ludzkiej natury, jak droga wskazana przez nieskończoną miłość i mądrość Ojca. Powtarzasz więc: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”.

P: Pozostańmy w dłuższej chwili ciszy. Kontemplujmy oblicze Jezusa, zalane krwią i potem. Myślmy o Nim, nie o nas. Zajmujmy się Nim, nie nami. Niech Jego modlitwa, Jego słowa i Jego postawa wypełnią całkowicie nasze myśli i nasze serca. W tym duchu módlmy się również słowami litanii do Najświętszej Krwi Chrystusa i słowami pieśni.

Dłuższa chwila ciszy.

L3: Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

P: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: Nocą Ogród Oliwny lub Ogrodzie Oliwny albo inny śpiew.

Część II – Nasza modlitwa

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę kontemplacji Twego oblicza, za dar poznawania Twojej modlitwy. W drugiej części naszego czuwania przy Tobie w Ogrójcu pragniemy przyjrzeć się naszej modlitwie i naszej umiejętności pełnienia woli Ojca. Tak często powtarzamy słowa, których nas nauczyłeś: „Ojcze nasz… bądź wola Twoja”. W tych słowach odnajdujemy szczególne podobieństwo do Twojej modlitwy. Wierzymy, że jest to coś więcej niż podobieństwo. Jest to również zjednoczenie Twojej i naszej modlitwy. Przyjmij dziękczynienie naszego serca za dar modlitwy i za Twoją obecność w naszej modlitwie.

Śpiew aklamacji (po każdym wezwaniu): Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam albo Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę lub Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie lub Laudate omnes gentes albo Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L4: Dziękujemy Ci, Panie, za słowa, skierowane do Ojca: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Dziękujemy Ci również za słowa z modlitwy, której nas nauczyłeś: „Bądź wola Twoja”. Przyszedłeś na ten świat, aby wypełnić wolę Ojca, Jego pełen miłości plan zbawienia świata. Nas zaprosiłeś do udziału w tym wielkim dziele. Uczestniczymy w nim najpierw przez modlitwy, powtarzając codziennie: „Bądź wola Twoja”, poznając coraz lepiej pragnienia Ojca i starając się je wypełnić.

L5: Pragniemy z wiarą i zaangażowaniem serca odmawiać modlitwę „Ojcze nasz”, której nas nauczyłeś. Wierzymy, że wszystkie intencje modlitwy, które nam podałeś, abyśmy je przedstawiali Ojcu, były także Twoimi intencjami. Modliłeś się nie tylko o wypełnienie woli Ojca, lecz także o uświęcenie Jego imienia, o przyjście Jego królestwa, a także pokonanie zła. Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za modlitwę „Ojcze nasz”, w której możemy coraz głębiej jednoczyć się z Tobą.

L4: Panie Jezu, w czasie Twej modlitwy w Ogrójcu dwukrotnie powtórzyłeś słowa: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Najpierw gdy oddalałeś się od uczniów, a potem, gdy do nich powróciłeś. Swoim przykładem pokazałeś nam, że szczególną siłą w walce z pokusą jest modlitwa o wypełnienie woli Ojca. Pragniemy jeszcze gorliwiej tę modlitwę powtarzać, aby w naszym życiu imię Ojca było zawsze uznawane za święte, aby przez nas uobecniało się Jego królestwo i abyśmy mieli siły do przebaczania naszym winowajcom i odrzucenia wszelkich podstępów złego. Dziękujemy Ci, Jezu, za dar modlitwy „Ojcze nasz”.

L5: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu, za dar Ducha Świętego, którego nam posłałeś. Dzięki Niemu poznajemy wolę Ojca i otrzymujemy siłę do jej wypełnienia. On pozwala nam poznać zadania, które mamy podejmować każdego dnia. On także uzdalnia nas do przyjęcie cierpienia, wzięcia krzyża i zjednoczenia się z Tobą w godzinach męki. Przyjmij, Jezu, nasz śpiew dziękczynienia i uwielbienia.

P: Wraz z dziękczynieniem kierujemy do Ciebie, Panie Jezu, gorące wołanie, aby nasza modlitwa nieustannie upodabniała się do Twojej i nasza gotowość pełnienia woli Ojca czerpała zawsze umocnienie w Twojej postawie, w której przez całe życie, także w modlitwie Ogrójcu i niezmiernej męki na Golgocie, byłeś zawsze wierny swemu Ojcu. Pragniemy teraz pozostać w ciszy, aby w naszym sercu mogła jeszcze mocniej zabrzmieć pieśń dziękczynienia za Twoje dary i pełna wiary modlitwa o dar zjednoczenie z Tobą.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Łaską jesteśmy zbawieni lub Ojcze, chwała Tobie albo Twemu Sercu.

Część III - Modlitwa wstawiennicza

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar modlitwy „Ojcze nasz”. Dziękujemy Ci za łaskę coraz lepszego poznawania zawartej w niej treści. Dziękujemy Ci za dar udziału w Twojej modlitwie, w której Ty sam prosisz Ojca, aby zachował nas uświęcił i zachował w swoim imieniu, aby przyszło Jego królestwo i wypełniała się Jego wola. Przeniknięci tą łaską pragniemy przedstawić Ci, Panie, codzienne sprawy nas samych i innych ludzi.

L1: Klęcząc przed Tobą, najlepszy Jezu, ogarniamy myślą i modlitwą naszych braci i siostry, znanych i nieznanych, wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie i wszystkich, którzy Ty postawiłeś na naszej drodze życia. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pomoc dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności, o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, o umocnienie dla chorych i cierpiących, o nawrócenie dla tych, którzy odeszli od Ciebie, o szczęśliwą śmierć dla tych, którzy odchodzą już z tego świata. W tym wakacyjnym czasie prosimy za wszystkich, którzy korzystają z czasu odpoczynku. Czuwaj nad nimi, aby bezpiecznie wrócili do domów, umocnieni na ciele i duszy, ubogaceni spotkaniem z Tobą i ludźmi.

Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

L2: W Roku Wiary prosimy: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

L3: Prośmy z wiarą w intencjach, które nosimy w sercu. Módlmy się w ciszy, a potem zawierzmy Bogu wszystkie sprawy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Chwila ciszy.

L: Odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.