Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Kana

 

2.2 – Kana Galilejska:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny. Dokonując wystawienia Najświętszego Sakramentu celebrans może przez chwilę trzymać w rękach uniesioną w górę monstrancję, aby pomóc wszystkim zgromadzonym z jeszcze większą wiarą przywitać Pana, oddać Mu pokłon i trwać przed Nim w chwili milczącej adoracji. Potem kładzie monstrancję w miejscu, w którym Najświętszy Sakrament jest adorowany.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Panie Jezu, nasz Zbawicielu, przychodzimy, by Cię adorować, gdyż Ty jesteś naszym Bogiem. Nasze serca należą do Ciebie. Nasze życie należy do Ciebie. W ten czwartkowy wieczór przeżywamy świętą godzinę, godzinę adoracji, refleksji i modlitwy. W ciągu ostatnich miesięcy rozważamy tajemnice różańca świętego, przeżywając z Tobą kolejne etapy Twego życia. Wszystkie prowadziły w stronę Ogrójca i Golgoty. Dziś zatrzymujemy się w Kanie Galilejskiej. Prowadź nas, Panie, mocą swego Ducha. Niech Jego łaska rozgrzewa nasze serca i oświeca nasz umysł.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie Twa lub inny.

 L1: Z Ewangelii według św. Jana (2,1-11): „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.

L2: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten „początek znaków”. Rozpocząłeś od cudu przemiany. Najpierw była przemiana wody w wino, potem przemiana chleba w Twoje Ciało, a wszystko zmierzało ku temu, aby przemienić grzesznika w świętego, aby przemienić serce zimne w gorące, aby przemienić lenistwo w gorliwość, obojętność w zaangażowanie, nerwowość w łagodność, odejście od Ciebie na powrót do zjednoczenia z Tobą. O ten cud przemiany naszego życia pragniemy Cię dziś gorąco prosić. Modlimy się najpierw w ciszy, a potem rozważając dziesiątkę różańca, tajemnicę Kany Galilejskiej

Chwila ciszy.

L3: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Kochajmy Pana lub Pan blisko jest, oczekuj Go alboinny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Panie Jezu, w czasie wesela w Kanie Galilejskiej Maryja, Twoja Najświętsza Matka, zwróciła się do sług: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Słudzy spełnili Twoje polecenie, napełnili stągwie wodą i wtedy stał się cud. Dziś, w ten czwartkowy wieczór, wsłuchujemy się w inne Twoje polecenie. Mówisz do nas rozpoczynając modlitwę w Ogrójcu: „Czuwajcie ze Mną”. To trudniejsze zadanie niż napełnienie stągwi wodą. Uczniowie, który byli z Tobą w Ogrójcu, nie poradzili sobie z tą prośbą. Zamiast czuwać posnęli. Nam również łatwiej spełnić proste zewnętrzne czynności niż trwać na modlitwie. Jednak dziś jesteśmy przy Tobie. Wpatrujemy się w Twoje święte oblicze i śpiewamy Ci pieśń wdzięczności za Twoją obecność i za nieustanny trud przemieniania naszych serc, jaki cierpliwie podejmujesz.

Śpiew (po każdym fragmencie odczytanego tekstu): Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Chwalę Ciebie, Panie albo Twemu Sercu cześć składamy lub inny śpiew.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (16,24-25): „Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je»”.

L2: Z Ewangelii według św. Jana (6,56-58): Jezus powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

L1: Z Ewangelii według św. Jana (6,60.66-69): Spośród uczniów Jezusa, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga»”.

L2: Pozostańmy w dłuższej chwili ciszy, starając się odpowiedzieć na słowa Jezusa z Ogrójca: „Czuwajcie ze Mną”. Wyrażajmy Mu wdzięczność za to zaproszenie, za łaskę modlitwy, Jego obecność w znaku chleba, za wszystkie słowa, jakie do nas skierował.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Chwalę Ciebie, Panie albo Twemu Sercu cześć składamy lub inny śpiew.

 Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Dziękujemy Ci, najlepszy Panie, za możliwość czuwania z Tobą, za łaskę obecności przed Twoim boskim obliczem, za miłość jakiej nieustannie doznajemy. W drugiej części naszego czuwania chcemy Cię prosić o uważne słuchanie Twoich słów i wprowadzanie ich w życie. Tej postawy uczy nas Maryja, Twoja Najświętsza Matka. Sama była zawsze wierna Tobie, zawsze posłuszna Duchowi Świętego, zawsze wypełniająca wolę Ojca. Jej słowa z Kany Galilejskiej odnosimy również do siebie. Chcemy czynić wszystko, cokolwiek nam powiesz. O dar tej postawy prosimy słowami Litanii Loretańskiej.

Śpiew Litanii Loretańskiej.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P: Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiew: Uczyńcie, co wam mówi Syn albo Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico lub Matko, która nas znasz albo inny.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Gdy skończyłeś, Panie, modlitwę w Ogrójcu, wezwałeś Apostołów słowami: „Wstańcie, chodźmy”. W tej ostatniej części naszego czuwania idziemy z modlitwą do naszych braci i sióstr. Błagamy dla nich o potrzebne łaski. Ogarniamy sercem sprawy Kościoła i świata, sprawy parafii i rodzin, a także nasze osobiste intencje.

L4: Modlitwa w intencjach Ojca Świętego:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty powierzyłeś Ojcu Świętemu N. troskę o cały Kościół niosący światu orędzie Ewangelii i pielgrzymujący przez doczesność do życia wiecznego. Z wiarą polecamy Ci wszystkie intencje, które Papież nosi w swoim sercu, a szczególnie te, które poleca modlitwie całego Kościoła. Niech moc miłości, objawiona w tajemnicy Wcielenia Twego Syna, odnawia oblicze ziemi.

Śpiew (po każdej modlitwie): Twej miłości pełni, wiarą umocnieni lub O, Panie mój tego dnia, usłysz moją modlitwę lub inny śpiew.

L5: Modlitwa za rodziny:
Ojcze, daj wszystkim rodzinom obecność małżonków mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wolnej i zjednoczonej.
Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć ze swoją rodziną w pokoju.
Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania.
Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb własnymi rękoma, zasmakowania pokoju ducha i żywego podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach ciemności.
Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodnego, miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który kocha prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie.

L4: Modlitwa o pokój:
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L5: Modlitwa o rozeznanie powołania:
Boże mądrości i rady, Ty patrzysz w serca wszystkich ludzi i dla każdego przygotowałeś miejsce na tym świecie. Dałeś nam talenty i zdolności, abyśmy je rozwijali realizując swoje powołanie i służąc z miłością innym ludziom.
Wejrzyj na wszystkich, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Pomóż im wybrać to, co Ty dla nich zamierzyłeś i do czego przysposobiłeś ich jeszcze w łonie matki. Wezwanym do życia małżeńskiego daj spotkać tę osobę, z którą przeżyją szczęśliwe życie. Powołanych do kapłaństwa lub życia konsekrowanego namaść swoim Duchem, aby wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Tych, którzy muszą zdecydować o kierunku studiów i wyborze zawodu, napełnij swoim światłem, aby nie zabrakło im mądrości i dalekowzroczności.
Boże, nasz Ojcze, naucz nas wszystkich wiernie wypełniać Twoją wolę, w której objawia się Twoja nieskończona mądrość i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L4: Modlitwa Światowych Dni Młodzieży:
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

L5: W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.