Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Nawiedzenie

 

1.2 - Nawiedzenie: „Błogosławiona, która uwierzyła”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny. Dokonując wystawienia Najświętszego Sakramentu celebrans może przez chwilę trzymać w rękach uniesioną w górę monstrancję, aby pomóc wszystkim zgromadzonym z jeszcze większą wiarą przywitać Pana, oddać Mu pokłon i trwać przed Nim w chwili milczącej adoracji. Potem kładzie monstrancję w miejscu, w którym Najświętszy Sakrament jest adorowany.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (26,30-35): „Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie”.

P: Wyszedłeś, Panie Jezu, ze swymi uczniami z Wieczernika, po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy i udałeś się z nimi w stronę góry Oliwnej. Zmierzałeś do ogrodu, który był Twoim miejscem modlitwy. Według opisu św. Mateusza wtedy właśnie mówiłeś uczniom o tym, że zwątpią w Ciebie. Oni zdecydowanie zaprzeczali. Mówili, że raczej życie za Ciebie oddadzą, niż się Ciebie wyprą. Jednak Twoje słowa się spełniły. Gdy zostałeś pojmany, oni pouciekali, a Piotr zaparł się Ciebie. Również my nieraz uciekamy z miejsca walki duchowej i zachowujemy się tak, jakbyśmy Ciebie nie znali. Rozpoczynając świętą godzinę czuwania z Tobą, o Panie, wzywamy wstawiennictwa Apostołów, którzy po przeżyciu Twojej Paschy i otrzymaniu Ducha Świętego, już nie uciekali przed niebezpieczeństwami, lecz dawali o Tobie świadectwo aż do przelania krwi. Prosimy o dar modlitwy, która jednoczy z Tobą, która przemienia, która daje siły do walki z pokusą. Prosimy, aby Duch Święty nas prowadził w tej modlitwie.

L2: Święty Piotrze, módl się za nami.
Święty Andrzeju,
Święci Jakubie,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,    
Święty Mateuszu,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Jakubie,
Święty Tadeuszu,
Święty Szymonie,
Śpiew: Duchu Święty, przyjdź lub inny śpiew.

Część pierwsza: „Czuwajcie ze Mną”

P: Panie nasz i Zbawicielu, Twoja droga z Wieczernika do Ogrójca należała do ostatniego etapu ziemskiej wędrówki. Rozpocząłeś ją w chwili Twego poczęcia w łonie Maryi. Przyszedłeś od Ojca, aby mieszkańcom ziemi przynieść ratunek, aby ich wyrwać z niewoli i obdarzyć pełnią życia. Jednak nie wszyscy ludzie słuchali Twoich słów i przyjmowali je w sercu. Wielokrotnie napotykałeś na opór ze strony słuchaczy. Doświadczałeś również niezrozumienia i niedowierzania w gronie Twoich uczniów. Tylko Maryja, Twa Najświętsza Matka, nigdy nie zachwiała się w wierze. Dziś chcemy wspomnieć Jej wiarę i umocnić się Jej postawą.

 L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (1,43-45): Elżbieta rzekła do Maryi: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

L2: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę Maryi. Wierzyła mocno, że przyjdzie Mesjasz, posłany przez Boga, aby zbawić ludzi. W chwili zwiastowania okazała heroiczną wiarę. Uwierzyła, że Duch Święty sprawi cud poczęcia. Uwierzyła słowu, które Jej powiedział Anioł. W Jej niepokalane Serce nie wkradł się żaden cień wątpliwości. Jej wiara była niezachwiana. Wraz z Nią chcemy śpiewać Ci pieśń uwielbienia.

Śpiew: Magnificat, Magnificat lub Będę śpiewał Tobie albo inny.

L1: Dziękujemy Ci, najlepszy Jezu, za wiarę Maryi wyrażającą się w Jej pójściu do św. Elżbiety. Przeszła długą drogę i zapewne był to dla niej czas modlitwy i refleksji nad tym, co zostało Jej powiedziane przez Anioła Gabriela. Jej Serce wypełniała radość i wdzięczność. Niewątpliwie już wtedy, wędrując do swej krewnej, śpiewała w swoim Sercu pieśń uwielbienia, którą później, już w domu Elżbiety, wypowiedziała jako swoje „Magnificat”. Elżbieta zaś, pełna podziwu dla Niej wyznała: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Pragniemy złączyć się z Jej śpiewem „Magnificat” i uwielbiać Cię całym naszym sercem.

Śpiew: Magnificat, Magnificat lub Będę śpiewał Tobie albo inny.

L2: Mistrzu i Nauczycielu, Ty mocą swego Ducha prowadziłeś Maryję przez całe Jej życie. Towarzyszyła Ci aż po krzyż. Łączyła się z Tobą w każdej chwili Twojej męki. Jej wiara przechodziła kolejne próby, ale Ona, Niepokalana, ze wszystkich doświadczeń wychodziła zwycięsko. Nigdy nie dopuściła do swego Serca niedowierzania czy zwątpienia. Dziś, w tej świętej godzinie czuwania z Tobą, dziękujemy Ci za Jej przykład wiary. Pragniemy się tą wiarą umocnić rozważając różańcową tajemnicę nawiedzenia św. Elżbiety.

L1: Prowadzi dziesiątek różańca.

Śpiew: Magnificat, Magnificat lub Będę śpiewał Tobie albo inny.

P: Kończąc pierwszą część naszego czuwania, pozostańmy w dłuższej chwili ciszy. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest pośród nas wraz ze swoją Matką. Ona była zawsze przy Nim obecna. Jest również dzisiaj. Przy Niej nasza wiara rośnie, a wszelkie zwątpienie w Twoją moc i Twoją miłość znika.

Dłuższa chwila ciszy.

Część druga: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Panie Jezu, mówiłeś do nas w Ogrójcu: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Groźna jest pokusa zwątpienia w Ciebie, której ulegli Apostołowie w trudnym czasie Twej męki. Boimy się również pokusy zamknięcia się w sobie i zapomnienia o drugim człowieku. Wpatrując się w Maryję, która te pokusy zdecydowanie odrzuciła, prosimy Ją o pomoc i wstawiennictwo. Kościół nazwał Ją Królową Apostołów. Jej pierwszą apostolską podróżą, w której niosła Ciebie innym ludziom, była droga do św. Elżbiety. Gdy doszła do celu objawiły się błogosławione owoce Jej przyjścia, Duch Święty napełnił Elżbietę, dzięki czemu mogła ona wyznać wiarę. Uznała w Tobie swego Pana. Udziel i nam daru takiego apostolstwa.

L3: Za przyczyną Maryi, Królowej Apostołów, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli otwarci na drugiego człowieka, najpierw tego najbliższego, z naszej rodziny.

Śpiew: Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał lub O Pani, ufność nasza lub Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (1 zwr) albo inny.

L4: Za przyczyną Maryi, Królowej Apostołów, prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy z takim nastawieniem szli na spotkanie z drugim człowiekiem, z jakim Maryja szła do Elżbiety.

Śpiew.

L3: Za przyczyną Maryi, Królowej Apostołów, prosimy Cię, nasz Mistrzu i Nauczycielu, abyśmy umieli wnosić w życie naszych rodzin ducha miłości i pokoju.

Śpiew.

L4: Za przyczyną Maryi, Królowej Apostołów, prosimy Cię, cierpiący Zbawicielu, naucz nas nieść pociechę i umocnienie człowiekowi choremu, bezrobotnemu lub samotnemu.

Śpiew.

L3: Za przyczyną Maryi, Królowej Apostołów, prosimy Cię, Jezu, w intencji ludzi młodych, aby wobec swoich rówieśników byli świadkami wiary i miłości.

Śpiew.

L4: Za przyczyną Maryi, Królowej Apostołów, prosimy Cię, Jezu, abyśmy nigdy nie zwątpili w skuteczność naszego świadectwa dawanego o Tobie w naszych rodzinach.

Śpiew.

L3: O łaskę naśladowania Maryi w Jej niezachwianej wierze i Jej niesieniu Chrystusa innym ludziom módlmy się słowami litanii do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

L3: Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, módl się za nami.
Matko Boska,
Matko Miłosierdzia,
Tronie Łaski Bożej,
Pośredniczko naszego zbawienia,
Arko wiecznego pokoju,
Wsparcie w naszych nieszczęściach,
Podporo Kościoła,
Siło naszej wiary,
Potęgo niezwyciężona dla piekła,
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony,
Przewodniczko chrześcijan,
Miłośniczko serc czystych,
Kotwico naszej nadziei,
Ucieczko uciśnionych,
Pocieszycielko utrapionych,
Obrończyni grzeszników,
Porcie rozbitków,
Nadziejo zrozpaczonych,
Opiekunko rodzin,
Strażniczko młodzieży,
Podporo wdów,
Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Bramo do przybytków niebieskich,
Królowo nieba i ziemi,

Śpiew: Weź w swą opiekę.

P: Kontynuujmy indywidualnie refleksję nad naszą wiarą i naszym apostolstwem, szczególnie tym, które przeżywamy wobec najbliższych. Z głębi serca prośmy Pana, abyśmy nie ulegali pokusie zamknięcia się na innych i rezygnacji z apostolstwa w rodzinie. Pozostańmy w dłuższej chwili ciszy.

Dłuższa chwila ciszy.

Część trzecia: „Wstańcie, chodźmy”

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za umocnienie nas w walce z wielorakimi pokusami, które oddalają nas od Ciebie i osłabiają nasze świadectwo dawane o Tobie wobec innych ludzi. Gdy szedłeś z Apostołami do Ogrójca przestrzegałeś ich przed zwątpieniem w Ciebie i ucieczką. Mówiłeś: „Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy”. Zwątpienie w Ciebie jest dla każdego Twego ucznia bolesnym doświadczeniem. Jest tragedią i grzechem. Dlatego prosiliśmy Cię o umocnienie naszej wiary i naszego zaufania Tobie.

L5: Umocnieni trwaniem przy Tobie prosimy Cię, Jezu, za wszystkich kapłanów, a szczególnie tych, którzy przeżywają trudności, aby żaden z nich nie zwątpił w Ciebie, nie zszedł z dróg Ewangelii i nie zdradził swego powołania. Daj wszystkim kapłanom łaskę gorliwości w służeniu Tobie i braciom. Uczyń ich autentycznymi świadkami Twojej Ewangelii i poślij na swoje żniwo nowych robotników.

L6: Napełnij swoim Duchem wszystkich, którzy przygotowują Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Udziel im światła, by dobrze rozeznali Twoją wolę i daj im siły do pokonywania wszystkich trudności, na jakie napotykają w swej służbie. Prosimy o to słowami modlitwy Światowych Dni Młodzieży:

 L5: „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

L6: Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

L5: Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
Święta Siostro Faustyno,

L6: W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Dłuższa chwila ciszy.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.