Wydrukuj tę stronę

Godzina święta


Miłosierdzie w tajemnicach różańca

Godzina święta
Proponujemy kolejny cykl modlitewnych spotkań przeżywanych jako „Godzina święta”. Tym razem ich tematyka będzie przywoływać kolejno tajemnice różańca świętego. Będziemy je przeżywać niejako „z perspektywy Ogrójca”. Tam, w modlitwie Jezusa, obecne są wszystkie wydarzenia historii zbawienia i wszystkie sprawy ludzi. Będziemy je przeżywać jednocząc się z Jezusem w Jego rozmowie z Ojcem.

W każdym z tych spotkań modlimy się w intencji trwałych owoców Światowych Dni Młodzieży. Ponieważ tematem ŚDM jest miłosierdzie, dlatego to misterium będzie stale powracać w proponowanych rozważaniach i modlitwach.

Wprowadzenie

0.1 - Czym jest Godzina święta?
0.2 - Celebracja wprowadzająca

Cz. I – Tajemnice radosne:
Miłosierdzie objawione we  Wcieleniu Syna Bożego

1.1 – Zwiastowanie
1.2 – Nawiedzenie
1.3 – Narodzenie
1.4 – Ofiarowanie
1.5 – Znalezienie

Cz. II - Tajemnice światła:
Miłosierdzie objawione w publicznej działalności Chrystusa

2.1 – Jordan
2.2 – Kana
2.3 – Galilea
2.4 – Tabor
2.5 – Wieczernik

Cz. III - Tajemnice bolesne:
Miłosierdzie objawione w męce Chrystusa

3.1 – Ogrójec
3.2 – Biczowanie
3.3 – Cierniem koronowanie
3.4 – Dźwiganie krzyża
3.5 – Ukrzyżowanie

Cz. IV - Tajemnice chwalebne:
Miłosierdzie objawione w zmartwychwstaniu Chrystusa

4.1 – Zmartwychwstanie
4.2 – Wniebowstąpienie
4.3 – Zesłanie Ducha Świętego
4.4 – Wniebowzięcie
4.5 – Ukoronowanie

Zakończenie

5.1 - Dziękczynienie