Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Tabor

 

2.4 – Tabor:
„Przemienił się wobec nich”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Klękamy przed Tobą, nasz Panie i Zbawicielu, ukryty pod osłoną chleba. Przychodzimy także dziś, w kolejny pierwszy czwartek miesiąca, by czuwać przy Tobie na modlitwie. Chcemy spojrzeć w stronę Ogrójca z perspektywy góry Tabor. Uderza nas wiele podobieństw między wydarzeniami, które dokonały się w tych dwóch miejscach. W opisie jednego i drugiego wydarzenia Ewangeliści stwierdzają, że Ty sam zabrałeś ze sobą uczniów, aby byli przy Tobie. Wyróżniłeś trzech: Piotra, Jakuba i Jana.

Wspominając tę prawdę uświadamiamy sobie jeszcze wyraźniej, że uczestnictwo w tajemnicy Taboru i tajemnicy Ogrójca jest łaską. To są Twoje przeżycia, to Twoja droga wypełnienia woli Ojca. Chcesz jednak, aby umiłowani przez Ciebie ludzie, mogli w tym uczestniczyć. Dajesz im łaskę zbliżenia się do Ciebie. Ubogacasz ich tym, co sam przeżywałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za ten niezwykły dar. Dziękujemy Ci za łaskę modlitwy, za możliwość bycia przy Tobie i z Tobą.

Niech Twój Święty Duch prowadzi nas w czasie tej godziny czuwania. Niech kieruje naszymi myślami i sercami, abyśmy potrafili pokonać nasze słabości i wiernie trwać przy Tobie, Panie.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź, niech wiara zagości lub inny.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (9, 28-35): Jezus „wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»”

L2: Wyszedłeś, Panie, na górę, aby się modlić. Przemienienie, którego świadkami byli Apostołowie, dokonało się w czasie modlitwy. Jednoczymy się z Tobą, miłosierny Jezu, w Twojej modlitwie. Wpatrujemy się w Twoje święte Oblicze z Maryją, odmawiając dziesiątkę różańca, czwartą tajemnicę światła, tajemnicę przemienienia.

Chwila ciszy.

L3: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico albo Zostań tu i z nami się módl, razem czuwajmy lub inny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Szedłeś, o Panie, na Górę Tabor, aby się modlić. Zabrałeś ze sobą uczniów. Również do Ogrójca szedłeś, aby się modlić i tam także zabrałeś uczniów. W czasie modlitwy dokonały się niezwykłe wydarzenia. Objawiały one tajemnice Twego Serca. Uczniowie mogli zobaczyć coś, czego zwyczajnie nie mogli oglądać. To, co ujrzeli, przemawiało do nich równie mocno jak Twoje słowa i dokonywane przez Ciebie cuda. Pozwól nam, Panie, wpatrywać się w Twoje święte oblicze przemienione na Taborze i zalane krwią w Ogrójcu. Wpatrujemy się w Ciebie z uwielbieniem. Chcemy je wyrazić śpiewem po każdym wezwaniu.

Śpiew aklamacji uwielbienia po każdym wezwaniu, np. Niech będzie chwała i cześć albo Chwalę Ciebie, Panie lub Jesteś Królem.

L4: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swojej boskiej wszechmocy i w swojej ludzkiej słabości.

L5: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swoim boskim pięknie i w zeszpeceniu ludzkim grzechem, który wziąłeś na siebie.

L4: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swojej boskiej chwale i w ludzkim poniżeniu, które przyjąłeś z miłości ku nam.

L5: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w Twoim uwielbieniu Ojca, jakie przeżywałeś na górze Tabor i w Twoim błaganiu o oddalenie kielicha męki, jakie zanosiłeś w Ogrójcu.

L4: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w Twojej trosce o umocnienie wiary Apostołów i w Twoim zaproszeniu, aby czuwali z Tobą w Ogrójcu.

L5: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w Twojej miłości, którą objawiasz nam w każdej chwili swego życia i którą okazujesz nam również dzisiaj, w naszym spotkaniu z Tobą.

P: Wpatrując się w przemienione Oblicze Jezusa na Górze Tabor i w to samo święte Oblicze zalane krwią w Ogrójcu, pozostańmy w cichej modlitwie. Niech te dwie niezwykłe tajemnice zbawienia, przez które Jezus nam się objawia, umocnią naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie lub Chwała Bogu Ojcu albo Twemu Sercu cześć składamy lub inny śpiew.

 Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: W drugiej części naszego czuwania chcemy uważniej przyjrzeć się postawie Twoich uczniów, o Panie, zarówno na górze Tabor jak i w Ogrójcu. W tych dwóch miejscach modlitwy, w czasie gdy Ty, nasz Zbawicielu, całym sercem i całym ciałem zwracałeś się do Twego Ojca niebieskiego, ich ogarniała senność. Nie dorastali do wielkości wydarzeń, w których uczestniczyli. Nie jest to bynajmniej tylko ich słabość. W ich postawie widzimy także przypomnienie o słabości Twoich uczniów w każdym pokoleniu, także dzisiaj.

L4: Wiele jest, Panie, braków w naszej modlitwie i naszym czuwaniu. Nasze myśli tak często uciekają od Ciebie, nasze ciała są ogarnięte sennością, a nasze serce pozostaje obojętne na Twoją obecność przy nas. W Ogrójcu mówiłeś do Apostołów: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Chcemy więc trwać na modlitwie i prosić Cię o miłosierdzie.

 L5: Módlmy się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego (prowadzi tę modlitwę).

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub inny.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Naszą modlitwą ogarniamy nie tylko nas samych. Polecamy Twemu miłosierdziu także naszych braci i siostry, sprawy Kościoła i świata, sprawy parafii i rodzin.

Śpiew (po każdej modlitwie): Twej miłości pełni, wiarą umocnieni lub O, Panie mój tego dnia, usłysz moją modlitwę lub inny śpiew.

L1: Modlitwa za rodziny: Ojcze, daj wszystkim rodzinom obecność małżonków mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wolnej i zjednoczonej.

Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć ze swoją rodziną w pokoju.

Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania.

Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb własnymi rękoma, zasmakowania pokoju ducha i żywego podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach ciemności.

Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodnego, miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który kocha prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie.

L2: Modlitwa o pokój na świecie, a szczególnie za uchodźców: Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.

Okaż miłosierdzie tym, którzy z powodu wojny i ataków terrorystycznych musieli opuścić swój kraj, by w innym miejscu szukać możliwości życia i pracy. Wspieraj wszystkich, którzy starają się tym ludziom spieszyć z pomocą.

L1: Modlitwa o rozeznanie powołania: Boże mądrości i rady, Ty patrzysz w serca wszystkich ludzi i dla każdego przygotowałeś miejsce na tym świecie. Dałeś nam talenty i zdolności, abyśmy je rozwijali realizując swoje powołanie i służąc z miłością innym ludziom.

Wejrzyj na wszystkich, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Pomóż im wybrać to, co Ty dla nich zamierzyłeś i do czego przysposobiłeś ich jeszcze w łonie matki. Wezwanym do życia małżeńskiego daj spotkać tę osobę, z którą przeżyją szczęśliwe życie. Powołanych do kapłaństwa lub życia konsekrowanego namaść swoim Duchem, aby wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Tych, którzy muszą zdecydować o kierunku studiów i wyborze zawodu, napełnij swoim światłem, aby nie zabrakło im mądrości i dalekowzroczności.

Boże, nasz Ojcze, naucz nas wszystkich wiernie wypełniać Twoją wolę, w której objawia się Twoja nieskończona mądrość i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L2: Modlitwa Światowych Dni Młodzieży: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

L5: Modlitwa w intencji próśb przekazanych przez Internet na stronie ruchu modlitewnego „Adoremus” (odczytanie wezwań).

W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.