Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Zmartwychwstanie

 

4.1 – Zmartwychwstanie:
„Ufajcie, jam zwyciężył świat”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny. Dokonując wystawienia Najświętszego Sakramentu celebrans może przez chwilę trzymać w rękach uniesioną w górę monstrancję, aby pomóc wszystkim zgromadzonym z jeszcze większą wiarą przywitać Pana, oddać Mu pokłon i trwać przed Nim w chwili milczącej adoracji. Potem kładzie monstrancję w miejscu, w którym Najświętszy Sakrament jest adorowany.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Miłosierny Jezu, w pamiętny wieczór Wielkiego Czwartku, po przeżyciu Ostatniej Wieczerzy zabrałeś ze sobą uczniów i poprowadziłeś ich do Ogrójca. Tam rozpoczął się czas Twojej męki, którą nieustannie mamy przed oczyma, gdyż były to okrutne cierpienia spowodowane przez nasze grzechy. Dzięki Twej łasce staraliśmy się być przy Tobie w każdym etapie Twej Paschy. Przeżywaliśmy pojmanie i nocne przesłuchanie, biczowanie i cierniem koronowanie, drogę krzyżową i wielogodzinne konanie na krzyżu. Czuwaliśmy na modlitwie przy Twoim grobie i świętowaliśmy Twoje zmartwychwstanie.
Dziś pragniemy jeszcze raz wyśpiewać nasze uwielbienie. Pragniemy dziękować Ci za dzieło odkupienia, którego dokonałeś i którego owoce przynosisz nam jako zmartwychwstały Zwycięzca śmierci i szatana. Ześlij na nas swego Ducha, aby nas prowadził w naszej modlitwie.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub inny.

L1: Rozważając dziesiątek różańca, tajemnicę Twego zmartwychwstania, o Panie, pragniemy całym sercem i umysłem zwrócić się ku Tobie. Prosimy o wstawiennictwo Maryję, którą uczyniłeś naszą Matką.

L2: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Wesel się Królowo miła alboinny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: W Ogrójcu wzywałeś, Panie, swoich uczniów, aby czuwali z Tobą. Przeżywałeś wtedy niezwykłą walkę duchową na modlitwie. Po zmartwychwstaniu przychodzisz do swoich uczniów, by umocnić ich wiarę. W dzisiejszej modlitwie powracamy myślą do Twoich nawiedzin, do spotkań, jakie przeżyłeś ze swoimi uczniami. Przy każdym z nich pragniemy śpiewać pieśń uwielbienia.

L3: „Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»” (Mt 28,8-10).

L4: Przychodzisz, Panie, do niewiast, które z wielką radością biegną do uczniów. Przychodzisz do wszystkich, którzy się cieszą, aby pomnożyć ich radość. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Wesoły nam dziś dzień nastał lub inny śpiew.

L3: „Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu” (J 11a.14b-16).

L4: Przychodzisz, Panie, do Marii Magdaleny, która płacze. Przychodzisz do wszystkich, którzy mają łzy w oczach. Przynosisz radość i pokój serca. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Otrzyjcie już łzy płaczący lub inny śpiew.

L3: Jezus rzekł do uczniów idących do Emaus: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27).

L4: Przyłączasz się, Panie, do uczniów idących do Emaus. Rozmawiasz z nimi w drodze. Przyłączasz się do wszystkich, którzy wędrują przez życie, często pogubieni i uciekający. Przywracasz im siły i nadzieję. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Niech zabrzmi Panu lub inny śpiew.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja.

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach   
Na wysokościach cześć niech oddadzą. 
Wielbijcie Pana duchy niebieskie, 
Wielbijcie Pana Jego zastępy.  

2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana,   
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne wielbijcie Pana.

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,   
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

L3: „Jezus stanął pośród uczniów i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi” (Łk 24,36-42).

L4: Przychodzisz, Panie, do uczniów, gdy są zgromadzeni w domu przy stole. Przychodzisz także do wszystkich, którzy na co dzień spotykają się przy stole. Przełamujesz niedowierzanie. Pokazujesz przebite ręce i nogi. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę lub inny śpiew.

L3: „Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje»” (J 21,15-19).

L4: Przychodzisz, Panie, do uczniów, którzy są utrudzeni całonocną pracą, która nie przyniosła owoców, gdyż nic nie złowili. Sprawiasz cudownym połów ryb. Potem pytasz Piotra o miłość. Przychodzisz też do wszystkich, którzy pracują i umacniasz ich siły. Potem pytasz o miłość. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Miłość Bożą w sercu mym dzisiaj mam lub inny śpiew.

L3: „Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»” (J 20,19-29).

L4: Przychodzisz Jezu, do Tomasza, który wątpił w Twoje zmartwychwstanie. Przychodzisz do wszystkich, którzy wątpią w Twoje zwycięstwo nad grzechem i szatanem. Umacniasz naszą wiarę. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Ty wyzwoliłeś nas, Panie lub inny śpiew.

Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Dziękujemy Ci, najlepszy Jezu, za umocnienie naszej wiary w Twoje zmartwychwstanie i Twoją obecność pośród nas w każdej sytuacji życia. Jesteś, gdy się cieszymy i gdy płaczemy. Jesteś, gdy wędrujemy i gdy zasiadamy przy stole. Jesteś, gdy pracujemy i gdy odpoczywamy. Jesteś, gdy toczymy duchową walkę o wierność Tobie i cierpliwe podejmowanie powierzonych nam zadań w świecie. Pragniemy teraz pozostać w dłuższej chwili ciszy, aby każdy z nas osobiście mógł wyznać swoją wiarę w Twoją obecność i wyrazić wdzięczność za otrzymane dary.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam albo inny śpiew.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: W tej ostatniej części naszego czuwania idziemy z modlitwą do naszych braci i sióstr. Błagamy dla nich o potrzebne łaski. Ogarniamy sercem sprawy Kościoła i świata, sprawy parafii i rodzin, a także nasze osobiste intencje.

L5: Umocnieni trwaniem przy Tobie prosimy Cię, Jezu, za wszystkich kapłanów, a szczególnie tych, którzy przeżywają trudności, aby żaden z nich nie zwątpił w Ciebie, nie zszedł z dróg Ewangelii i nie zdradził swego powołania. Daj wszystkim kapłanom łaskę gorliwości w służeniu Tobie i braciom. Uczyń ich autentycznymi świadkami Twojej Ewangelii i poślij na swoje żniwo nowych robotników.

L6: Napełnij swoim Duchem wszystkich, którzy przygotowują Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Udziel im światła, by dobrze rozeznali Twoją wolę i daj im siły do pokonywania wszystkich trudności, na jakie napotykają w swej służbie. Prosimy o to słowami modlitwy Światowych Dni Młodzieży:

 L5: „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

L6: Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

L5: Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
Święta Siostro Faustyno,

L6: Przedstawmy Bogu intencje, które zostały nam przekazane przez Internet. Ogarnijmy modlitwą tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

L5: (Odczytuje intencje przekazane w ubiegłym miesiącu na stronie internetowej adoremus.pl)

L6: W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.