Wydrukuj tę stronę

Członkowie ruchu "Adoremus"


Członkiem ruchu może zostać każdy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, kto podejmie dwa zobowiązania:

Troszczyć się rozwój swojej modlitwy. Np. przez odpowiednią lekturę, audycje radiowe i telewizyjne, udział w ruchach religijnych, korzystanie z materiałów Centrum Nie lękajcie się! przygotowanych dla członków ruchu.

Adorować Jezusa przynajmniej 15 min. w tygodniu. Można tę adorację przeżywać w dowolnym czasie i miejscu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub przed tabernakulum. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, zwłaszcza chorzy, mogą adorować krzyż.

To krótkie sformułowanie, wyrażające istotę przynależności do ruchu, trzeba opisać bardziej szczegółowo. O te szczegóły pyta wiele osób zainteresowanych ruchem. Oto najważniejsze z nich.

Dokładniejszy opis wymagań dla członków ruchu


Konieczność etapu przygotowania - nowenna adoracyjna

Zgłoszenie pragnienia włączenia się w ruch

Dwie formy włączenia się w ruch i trwania w nim: indywidualna i wspólnotwa

Szczególni członkowie ruchu

Trwanie w ruchu

Szkoła Modlitwy Jana Pawła II