Wydrukuj tę stronę

Konieczność przygotowania


Decyzja o podjęciu wymagań, stawianych członkom ruchu, nie powinna być podejmowana pochopnie. Trzeba się do niej duchowo przygotować. Można to uczynić podejmując „nowennę adoracyjną”, czyli dziewięć spotkań z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Zadaniem nowenny jest pomóc człowiekowi pogłębić wiarę w obecność Jezusa pod osłoną chleba i lepiej zrozumieć znaczenie adoracji. Taki właśnie etap przeżywają wszyscy, którzy podjęli „nowennę adoracyjną” jeszcze przed beatyfikacją Jana Pawła II. W kolejnych dziewięciu spotkaniach wchodzą oni coraz bardziej w świat niezwykłych spotkań z Jezusem, który pozostał pośród nas w tak skromnej postaci, że łatwo nie zwrócić na nią uwagi.

Każdy z dziewięciu tematów, zaproponowany w „nowennie adoracyjnej” kryje w sobie głęboką treść. Im bardziej ją odkrywamy i przeżywamy, tym bardziej pozostaje ona w nas jako umiejętność, konieczna do przeżywania adoracji i stale doskonalona. Dzięki temu coraz wyraźniej słyszy zaproszenie Pana: „Przyjdź!”, coraz bardziej otwierają się nam oczy, aby widzieć Pana i słyszeć Jego głos. Dlatego dłużej zatrzymujemy się przy temacie „Patrz!” i „Słuchaj!”. Pogłębiamy i odnawiamy naszą wiarę, nadzieję i miłość, gdyż bez tych cnót nikt na adorację nie będzie przychodził i nie potrafi jej przeżywać. Stąd kolejne wezwania: „Uwierz!”, „Zaufaj!”, „Pokochaj!”. Ważnym aspektem spotkania z Panem jest także świadomość posłania. Czas adoracji się kończy, ale my nie wychodzimy tak po prostu z kościoła. Rośnie w nas świadomość, że Jezus nas posyła. Staramy się więc coraz bardziej zgłębiać słowa: „Idź!”, „Przyprowadź!”, „Umacniaj!”

Czas trwania nowenny może być różny. Nikomu nie można zalecać pośpiechu. Nowenna może trwać najmniej dziewięć dni, ale może też trwać dziewięć tygodni lub dziewięć miesięcy. Ci, którzy ją przezywają przed beatyfikacją Jana Pawła zapewne będą chcieli ją zakończyć zanim dzień beatyfikacji nadejdzie. Natomiast po beatyfikacji każdy, kto będzie przeżywał nowennę, będzie sam decydował, w jakiej przestrzeni czasu ma ją przeżyć. Nowennę tę trzeba jednak przeżyć, zanim ktoś włączy się we wspólnotę ruchu.

Pomocą do przeżywania nowenny są modlitewniki. W pierwszej wersji, zatytułowanej „Beatyfikacja – modlitewnik dla dorosłych i młodzieży”, a także „Beatyfikacja – modlitewnik dla dzieci” są one przeznaczone dla tych, którzy przeżywają dziewięć spotkań z Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, jako przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II. Później przygotowane zostanie drugie wydanie, noszące już tytuł „Adoremus – nowenna adoracyjna”, przeznaczone dla wszystkich, którzy w późniejszym czasie będą chcieli z niego skorzystać, by wejść na drogę adoracji i poznać lepiej ruch „Adoremus”. Końcowa część modlitewników przedstawia możliwość włączenia się w ruch „Adoremus” i opisuje sposób, jak należy to uczynić.