Myśli 4

 

Eucharystia


przechowywana jest


w świątyniach
czy w kaplicach


jako duchowy ośrodek społeczności


zakonnej lub wspólnoty parafialnej,


a nawet całego Kościoła


i całej ludzkości,


jako że zawiera ona


pod osłoną postaci Chrystusa,


niewidzialną Głowę Kościoła


Zbawcę świata,


centrum wszystkich serc,


przez którego wszystko


i my przez Niego (1 Kor 8,6)"(Paweł VI, Encyklika "Misterium fidei")

 

Czy tak rozumiesz znaczenie obecności Jezusa
w Najświętszym Sakramencie?

__________


[1]   [2]   [3]   [5]   [6]   [7]  [8]