Wydrukuj tę stronę

Pogrzeb

 

Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii
12. „Pogrzeb”

Pobierz: DOC PDF

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Śpiew: Bądźże pozdrowiona.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie

P: Dobry Jezu, pochylamy się do Twoich stóp ze czcią i uwielbiamy Cię za to, że uniżyłeś się do tego stopnia, że stałeś się człowiekiem, począłeś się w łonie Matki Swojej, Maryi, urodziłeś, jak my wszyscy, doświadczając biedy, wygnania i poniżenia, a w końcu nie pogardziłeś losem schwytanego jak przestępca. I choć całkowicie bez skazy, podzieliłeś dolę fałszywie oskarżonych, niesprawiedliwie skazanych, okrutnie katowanych, upokorzonych w swej wstydliwości poprzez odarcie z szat, choć w każdym momencie mogłeś się wycofać, ulitowałeś się nad nami grzesznymi i poniosłeś krzyż swój na Golgotę. Wielbimy Cię Jezu za Twoje konanie na krzyżu i śmierć za nasze grzechy. W końcu zostałeś pochowany, tak jak każdy z nas będzie, nawet w tym stałeś się nam podobny. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu, że Twe święte Ciało nie uległo zniszczeniu, lecz zmartwychwstałeś, a tym samym dałeś nam nadzieję wieczną, że pogrzeb nie jest końcem, ale początkiem nowego życia. Powiedziałeś: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie” (J11,25). O tajemnicy śmierci i pogrzebu pragniemy dziś rozmawiać z Tobą, miłosierny Jezu. Będziemy wsłuchiwać się w słowa Biblii i naukę Kościoła, aby z większą wiarą i miłością odpowiadać na Twoje słowo modlitwą i śpiewem. Niech Twój Święty Duch prowadzi nas w modlitwie i jednoczy z Tobą.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź lub inny śpiew.

Pogrzeb Chrystusa i pogrzeby ludzi

L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J19, 38-42)

Chwila ciszy.

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci" (Hbr 2, 9). W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, aby Jego Syn nie tylko "umarł... za nasze grzechy" (1 Kor 15, 3), lecz także by "zaznał śmierci", czyli poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu, i chwilą, w której zmartwychwstał. Ten stan Chrystusa zmarłego jest misterium grobu i zstąpienia do otchłani. Jest to misterium Wielkiej Soboty, gdy Chrystus złożony do grobu. ukazuje wielki odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat” (KKK 624).

L3: „Przebywanie Chrystusa w grobie konstytuuje rzeczywistą więź między stanem cierpiętliwości przed Paschą i Jego aktualnym stanem chwalebnym jako Zmartwychwstałego. Właśnie sama osoba "Żyjącego" może powiedzieć: "Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków" (Ap 1,18)” (KKK 625).

L2: „Ponieważ "Dawca życia", którego skazano na śmierć (Dz 3,15), jest Tym samym, co Żyjący, który "zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6), trzeba, aby Boska Osoba Syna Bożego nadal pozostawała zjednoczona z Jego duszą i ciałem, które zostały rozdzielone przez śmierć” (KKK 626).

L3: „Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla grzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 4)” (KKK 628)

Chwila ciszy.

Śpiew: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza lub inny śpiew.

L1: Panie Jezu, gdy ktoś bliski odchodzi od nas nie możemy powstrzymać się od uczucia smutku i bólu, gdyż zakończył już swoje ziemskie pielgrzymowanie i więcej go już tu nie ujrzymy. I Twoi bliscy oraz Matka Twoja, Maryja w milczeniu i z sercem pogrążonym w żałości składali Twoje Święte Ciało w grobie. Dziękujemy Ci, że w takiej chwili przychodzi do nas Kościół, który już w domu zmarłego zwiastuje orędzie pełne nadziei i ukojenia:

„Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale”(Kol 3,3-4).

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt11,28).

Już w domu zmarłego „kapłan kropi wodą świeconą jego doczesne ciało, oraz razem z zebranymi modli się o uwolnienie z więzów grzechu, obdarzenie szczęściem pokoju i wiekuistej światłości, oraz powstanie w zmartwychwstania chwale wśród świętych i wybrańców Twoich. Bliscy modlą się wraz z kapłanem: 'Bądź Panie ucieczką naszą i mocą, podnieś nas z ciemności tego smutku i bólu do światła pokoju Twej obecności. Ponieważ Syn Twój, a Pan nasz, śmiercią swoją śmierć naszą zniweczył, a zmartwychwstając przywrócił nam życie, dozwól prosimy, do Niego tak biegnąć, abyśmy po skończonym biegu życia śmiertelnego tam kiedyś byli z braćmi połączeni, gdzie Ty obetrzesz łzy z naszych oczu”(Modlitewnik Królestwo Twoje, wyd. Apostolstwa i Modlitwy 1971, s. 225).

Chwila ciszy.

Śpiew: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy lub inny śpiew.

L2: Drogi Jezu, gdy dozwolisz nam pożegnać naszego zmarłego w domu, wśród bliskich, zatrzymujemy się na następnym etapie jego drogi do Ciebie, w kościele, który jest jakby przedsionkiem nieba. Kiedy otwierają się podwoje kościoła, by przyjąć trumnę, to jak gdyby nasz Ojciec wyciągał swe ramiona na progu swego domu. „Wejdź do radości twego Pana!” (Mt 25,21).

Pogrzeb chrześcijański jest zawsze połączony z ofiarą eucharystyczną. Po Mszy świętej pogrzebowej następuje obrzęd ostatniego polecenia i pożegnania zmarłego. Przez ten obrzęd wyraża się ostatnie pożegnanie, którym wspólnota chrześcijańska pozdrawia swego członka, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane. Chociaż śmierć niesie zawsze ze sobą pewne rozłączenie, to przecież chrześcijanie tworząc jedność w Tobie, nie mogą się rozłączyć nawet przez samą śmierć.(Modlitewnik Przyjdź Królestwo Twoje, 225-226) Modlitwa, którą zanosimy w kościele przypomina o chrześcijańskim obowiązku pogrzebania ze czcią ciała ludzkiego, gdyż ciało to, Panie Jezu kiedyś wzbudzisz do życia w mocy i w gronie Twych Świętych znajdzie się w orszaku Króla Wiecznego. Eucharystia kończy się wezwaniem do Świętych Bożych i aniołów Pańskich, aby towarzyszyli naszemu bratu do nieba. Pomódlmy się i my słowami litanii do wszystkich świętych.

Litania do Wszystkich Świętych

L3: Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,
Święty Abrahamie,
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święci Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,
Święty Izaaku i Janie z Ameryki,
Święty Piotrze z Polinezji,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chryzostomie,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty à Paulo,
Święty Janie Mario Vianney,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,
Święta Różo z Limy,
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, który zostałeś pogrzebany,
Chryste, który zmartwychwstałeś,
Chryste, który wstąpiłeś do nieba,
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, 
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie, i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L1: Wspomnijmy w ciszy naszych bliskich zmarłych polecając ich miłosiernemu Bogu.

Modlitwa w ciszy.

L2: Wszechmogący Boże, przez śmierć na krzyżu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, zniweczyłeś śmierć naszą, a przez jego spoczynek w grobie i przez chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś mogiły i przedziwnie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, przyjmij nasze modlitwy za tych, co z Chrystusem współpomarli i z nim pogrzebani oczekują nadziei zmartwychwstania. Boże żyjących i zmarłych, racz sprawić łaskawie, aby ci, co na ziemi poznali Cię w wierze, chwalili Cię bez końca w niebiosach szczęśliwi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Śpiew: Dobry Jezu, a nasz Panie lub inny śpiew.

Modlitwa na Rok Wiary

P: Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za dar wspólnej modlitwy i adoracji. Przy Tobie rośnie nasza wiara, umacnia się nadzieja, rozpala się miłość. Kończąc naszą wspólną modlitwę, gorąco prosimy Cię o pomnożenie naszej wiary. Spraw, aby nasza wiara stawała się coraz mocniejsza i aby coraz bardziej przemieniała nasze życie.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami lub inny śpiew.

Adoracja w ciszy.