Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez miesiąc. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl

 

INTENCJE MODLITEWNE

Jezu proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Franka. O uwolnienie go z chorób, nałogów. O jego nawrócenie.
Sylwia 30.09.2023

 

Jezu proszę o dar nieba dla mojej zmarłej babci Ireny oraz dla zmarłych z jej rodziny, a także proszę o dar nieba dla śp Tadeusza i Urszuli oraz dla zmarłych z rodziny z obojga stron.
Sylwia 26.09.2023

 

Jezu proszę o dar nieba dla śp Moniki oraz dla zmarłych z rodziny.
Sylwia 9.09.2023

 

Proszę o modlitwę o łaskę nawrócenia oraz cud uzdrowienia psychicznego i fizycznego dla Łukasza.
Maria 9.09.2023