Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez miesiąc. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Prosimy o modlitwę w intencji naszej rodziny, o dar zdrowia dla naszego dziecka i pomoc finansową oraz o szybką naprawę i bez dodatkowych kosztów samochodu, którym wozimy synka na terapie i do lekarzy.
Rodzice 15.10.2021

 

Proszę o modlitwę o zdrowie i potrzebne łaski dla Zbyszka, o uzdrowienie go z chorob i o jego nawrócenie. Proszę o zdrowie dla Adelki, o uzdrowienie ją z ciężkiej choroby. Jezu proszę o ulgę w cierpieniu dla dusz cierpiących w czyśćcu.  O dar nieba dla nich.
Sylwia 15.10.2021

 

Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa i nawrócenie męża.
Kornelia 30.09.2021

 

Proszę o modlitwę o powrót do Jezusa dla Kingi, Adama, Katarzyny, Mai, Anny oraz Piotra. O całkowite uzdrowienie dla Jacka i Eryka. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Pawła i Dariusza z rodzinami oraz dla Wandy i Władysława. Proszę o światło i moc Ducha Świętego dla Pawła w realizacji nowego wyzwania - pracy. Dziękuję za szczęśliwy poród dla Magdaleny oraz proszę o prawidłowy wzrok po zabiegu zaćmy dla Wandy.
Wanda 28.09.2021

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w rodzinach, o pokój serca dla Marii i Wandy; o powrót do Jezusa, do Kościoła dla Zdzisława, Elżbiety, Diego, Michała, Renaty. Proszę o łaskę Chrztu Św. dla Sebastiana i Natalii, a także o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Lidii i Marii z rodzinami. Proszę o całkowite uzdrowienie dla Sylwii, Wiesława, Ludwiki, Moniki, Barbary, Liliany, Waldemara, Bogdana, Michała, Adama, Sebastiana, Diego, Tomasza.
Maria 28.09.2021

 

Błagam gorąco o opiekę Bożą i sakramentalny związek małżeński dla Magdaleny i Tomasza, o łaskę macierzyństwa i zdrowe potomstwo.
Marzena 28.09.2021

 

Proszę o modlitwę o sakrament małżeństwa dla Dimy i Anety.
Aneta 28.09.2021

 

Jezu proszę o dar nieba dla śp Norberta i Adama.
Sylwia 28.09.2021

 

Pokornie proszę o modlitwę w intencji Jana, Ryszarda i Grażyny o prowadzenie w leczeniu, poprawę wzroku, umocnienie psychiczne i siły do życia. O stałą pracę dla Grażyny, uzupełnienie kwalifikacji i uzdrowienie z alergii. Życie wieczne dla Jolanty, Kazimiery i Janiny.
Grażyna 22.09.2021