Wydrukuj tę stronę

Rocznica beatyfikacji

 

PIERWSZA ROCZNICA BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II

 

Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II powinna nam przypomnieć wiele pięknych przeżyć, postanowień i doświadczeń z ubiegłego roku. One są nadal w nas. W tym niezwykłym dniu, 1 maja 2011, otrzymaliśmy od Boga wielkie dary i sami również złożyliśmy Bogu dary serca. Oto niektóre pomoce, z których korzystaliśmy w tamtych dniach i tygodniach:

Nowenna adoracyjna
Nasze priorytety w oczekiwaniu na beatyfikację
Przygotowanie daru na beatyfikację
Czuwanie przed beatyfikacją
Błogosławieństwo dla członków ruchu modlitewnego „Adoremus”

 

Przeżywając rocznicę tego wydarzenia stawiamy sobie pytania o pielęgnowanie otrzymanych darów oraz o wierność podjętym postanowieniom. W tym swoistym rachunku sumienia chcemy uważniej przyjrzeć się naszej trosce o adorację Najświętszego Sakramentu, gdyż jednym z dzieł, które narodziło się w dniu beatyfikacji, jest ruch modlitewny „Adoremus”. Rocznicę tę chcemy więc przeżyć przede wszystkim na rekolekcjach poświęconych adoracji, by tę umiejętność jeszcze bardziej rozwinąć, by bardziej rozbudzić w sobie pragnienie adoracji, by pogłębić naszą modlitwę wstawienniczą, jaką zanosimy do Chrystusa trwając przed Nim na modlitwie pełnej wiary i miłości. Oto działania, które podejmuje ruch „Adoremus”. Zachęcamy wszystkich do wspólnego przeżywania lub też łączenia się duchowo z nami.

 

Pieśń „Totus Tuus, Maria”
Modlitwa w intencji nowej ewangelizacji
Rekolekcje o adoracji: „W Nim jest Życie”
Eucharystia dziękczynna
Godzina święta w pierwszy czwartek
Wieczór Jana Pawła II 
Adoracja w pierwszą niedzielę miesiąca