Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

 

Wspólnota Sióstr Adoracji Najświętszego Sakramentu jest gałęzią kontemplacyjną Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi (więcej na stronie: www.siostry.szensztat.pl) Jej powstanie Założyciel odczytał z wielkiej potrzeby serca sióstr, z pragnienia modlitwy i adoracji Jezusa Eucharystycznego.

W Polsce już w 1975 roku siostry utworzyły Krąg Sióstr Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wraz z poświęceniem pierwszego oryginalnego sanktuarium szensztackiego, Sanktuarium Wierności w Otwocku - Świdrze (1981), zaistniały zewnętrzne warunki dla założenia wspólnoty adoracyjnej. Stało się to 26 sierpnia 1983 roku, erygowana została wtedy placówka Sióstr Wieczystej Adoracji N.S., tworząc w ramach Prowincji odrębną wspólnotę o charakterze kontemplacyjnym.

Siostry Adoracji o sobie:

Modlitwa jest naszym głównym apostolstwem, to znaczy, że praca powinna być dla nas przerwą w modlitwie, a nie odwrotnie, chociaż podczas pracy staramy się również o zjednoczenie z Bogiem. Poprzez naszą modlitwę i milczenie pragniemy także pomagać innym w pielęgnowaniu życia wewnętrznego.

Celem naszego życia jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Oddajemy Bogu nasze serce przez pielęgnowanie życia wewnętrznego; staramy się jak najwierniej spełniać wolę Bożą w codziennym życiu; adorujemy Boga serca, Boga życia i Boga ołtarzy.

Do naszego stylu życia należy milczenie i odosobnienie. Nie posiadamy klauzury w sensie ścisłym (instytut świecki), ale odosobnienie traktujemy jako formę specyficznej obecności pośród świata. Istotnym elementem naszego powołania i stylu jest nocna adoracja.

Z modlitwą łączy się korespondencja ze wszystkimi, którzy przesyłają nam swoje intencje modlitewne w listach i drogą elektroniczną (Skrzynka intencji). Wszystkie intencje powierzamy Trójjedynemu Bogu i Matce Bożej podczas modlitw wspólnotowych i adoracji Najświętszego Sakramentu w sanktuarium.

Zajmujemy się także paramentyką – haftujemy głównie sztandary oraz antepedia. Wykonujemy również inne prace artystyczne, takie jak: ozdabianie świec, wiązanie różańców, itp.

Do naszego apostolstwa należy animacja Kręgu Adoracji Najświętszego Sakramentu, korespondencja z osobami należącymi do Kręgu Adoracji, których jest obecnie ok. 950 w Polsce i ponad 600 na Białorusi. Staramy się podtrzymywać duchową łączność z tymi osobami, piszemy kwartalne listy duchowe. Raz w roku zapraszamy członków Kręgu na wspólnotowe dni skupienia.

Jesteśmy także kustoszkami Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Świdrze. Jest ono dla nas miejscem codziennej modlitwy wspólnotowej, Liturgii Godzin i adoracji eucharystycznych. Dbamy o wystrój sanktuarium – układamy kwiaty, dbamy o czystość i bezpieczeństwo.

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku - Świdrze jest otwarte codziennie. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa w godzinach: od 8.00 do 18.00.

Informacje o Wspólnocie Sióstr Wieczystej Adoracji N.S. na stronie: http://www.siostry.szensztat.pl/index.php?id=menu1&w=128&idpar=127#page