Wydrukuj tę stronę

Wierzę w Boga Ojca

 

Adoracja: Wiara wyznana ustami
2. "Wierzę w Boga Ojca"

Pobierz: DOC PDF

Wprowadzenie przed rozpoczęciem adoracji

Poniższe myśli z Katechizmu Kościoła Katolickiego mogą posłużyć jako wprowadzenie do adoracji.

„Wierzę w Boga”: to pierwsze wyznanie wiary jest także najbardziej podstawowe…Wszystkie artykuły Credo zależą od pierwszego, tak jak wszystkie przykazania są rozwinięciem pierwszego. (KKK 199)

Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec i Syn, i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna natura, całkowicie prosta. (Sobór Laterański IV, w KKK 202   

Chrześcijanie są chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego... (por. KKK 233)

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. (KKK 261)  

Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą Osobą Trójcy Świętej…(por. KKK 198)

Bóg…objawił się Izraelowi jako Ten, który jest bogaty w łaskę i wierność. We wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, stałość, wierność, prawdę…Bóg jest Prawdą, ponieważ jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (KKK 214) 

Bóg jest miłością – miłość jest samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją najbardziej wewnętrzną tajemnicę: jest wieczną wymianą miłości – Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie. (KKK 221)

Modlitwa o dar poznania Boga Ojca

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem.

P. Święty jesteś Jezu w Przenajświętszym Sakramencie. Ukryty jesteś w prostym znaku chleba, zasłonięty milczeniem. Spraw, bym pojął, że Ty jesteś tutaj żywy, żebym uwierzył w sercu moim, że jesteś dla mnie i z mojego powodu. Daj mi łaskę adorowania Ciebie cała moją istotą: duszą, ciałem i umysłem. Spraw też abym Adorując Ciebie lepiej poznawał Ojca, bardziej Go kochał, pokorniej Mu służył. Zawierzamy Maryi nasze serca i prosimy Ją aby z nami się modliła, aby wypraszała poznanie Boga Ojca.

Śpiew:  Boże w dobroci nigdy nie przebrany.

P. Jezu, ty pragniesz abyśmy z dziecięcą prostotą zwracali się do Boga Ojca, dlatego teraz wspólnie razem wołamy do Ciebie, abyś Ty sam upraszał nam wszelkie poznanie i zrozumienie prawdy wiary, że Bóg jest naszym Ojcem – prosimy Cię Jezu!

L1.Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna , tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11, 27) prosimy Cię, Jezu, daj nam poznać Ojca, objawiaj nam jego miłość – prosimy Cię Jezu!

L2. Jezu, który swoją śmiercią uwielbiłeś Ojca, naucz nas żyć i umierać dla Ojca – prosimy Cię Jezu!

L3. Jezu, który przebaczyłeś nam nasze grzechy, naucz nas przebaczać tak, jak Ojciec nam przebacza, uczyń nasze serca miłosierne dla grzeszników - prosimy Cię Jezu!

L1. Jezu, który byłeś posłuszny Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, udziel nam ducha posłuszeństwa, abyśmy nie zasmucali Serca Ojcowskiego - prosimy Cię Jezu!

L2. Jezu, który prosiłeś Ojca, abyśmy byli jedno, pomóż nam przezwyciężać wszelkie podziały - prosimy Cię Jezu!

L3. Jezu, który jesteś źródłem wszelkich łask, wypraszaj nam łaskę wiary i pobożności oraz gorącej miłości do Ojca - prosimy Cię Jezu!

L1. Jezu, który modliłeś się do Ojca, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, prosimy Cię o dar mądrości Bożej - prosimy Cię Jezu!

L2. Jezu, który trwałeś na modlitwie przed Ojcem, upraszaj nam ducha nieustannej modlitwy - prosimy Cię Jezu!

L.3 Jezu, który jesteś wzorem pokory uzdolnij nas do życia w pokorze -  prosimy Cię Jezu!

Śpiew: Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według Serca Twego.

P. Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny: „Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen” (Dz 1692)

Śpiew: O piękności niestworzona.

P. Jezu, który jesteś blaskiem piękności Ojca, uzdalniaj nasze serca do uwielbienia  naszego Pana Stwórcy, który jest nade wszystko naszym Ojcem.

L1. Uwielbiamy  Cię Ojcze w tajemnicy Trójcy Świętej - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L.2 Uwielbiamy Cię Ojcze, który objawiasz nam swoją miłość przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym -  Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L3. Uwielbiamy Cię Ojcze, który wraz z Synem posyłasz nam Ducha Świętego - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L1. Uwielbiamy Cię Ojcze, który wybrałeś Maryje na Matkę swojego Syna i naszą Matkę  - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L2. Uwielbiamy Cię Ojcze, w tajemnicy świętych obcowania - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L3. Uwielbiamy Cię Ojcze, w naszych Aniołach stróżach - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L1. Uwielbiamy Cię Ojcze, w Kościele świętym - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L2. Uwielbiamy Cię Ojcze, w Twoim miłosierdziu - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L3. Uwielbiamy Cię Ojcze, obecny w sakramencie pojednania, przez który udzielasz nasz swego miłosierdzia - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L1. Uwielbiamy Cię Ojcze,  w dziele stworzenia świata i człowieka - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L2. Uwielbiamy Cię Ojcze, że zakryłeś prawdy wiary przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

L3. Uwielbiamy  Cię Ojcze w pokorze twojego Syna, który z miłości do Ciebie i człowieka stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej - Uwielbiamy  Cię Ojcze!

Śpiew: Ojcze chwała Tobie, swe życie składam Tobie

P: Wierzę – w Ojca wszechmogącego. Chcemy rozważyć i wypowiedzieć w modlitwie tę prawdę wiary. Przypomni nam o niej tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego. W ciszy i skupieniu prośmy Ducha Świętego, aby dał nam głębsze jej zrozumienie i aby umocnił naszą wiarę.

Wskazane jest przygotować poniższe teksty i rozdać uczetnikom adoracji, aby mogli  ponownie odczytać ten tekst w ciszy i skupieniu czas w ciszy 10 -15 minut.

L1. „Spośród wszystkich przymiotów Bożych Symbol wiary wymienia tylko wszechmoc Bożą; wyznanie jej ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Wierzymy, że wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może; jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem” (KKK 268).

Chwila ciszy.

L2. „Bóg jest Ojcemwszechmogącym…On okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby; przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela; a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie ponieważ On najbardziej okazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy” (KKK 270).

Chwila ciszy.

L3. „Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego” (KKK 274)

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz.

P. Dziękujemy Ci Boże, za to że Twoja wszechmoc dotyka naszego życia i nic nie dzieje się w naszym życiu bez Twojego przyzwolenia. Ty stworzyłeś nas dla siebie i jesteś cały dla nas. Cały w swoim Synu. Tę prawdę pomaga nam przyjąć Duch Święty, który także uzdalnia nasze serca do przyjęcie prawdy o Bożym Miłosierdziu. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za łaskę odpuszczani nam grzechów naszych. Dziękujemy Ci za św. Faustynę  i za modlitwę do Bożego Miłosierdzia, której nas nauczyła i którą pragniemy teraz wraz z nią się modlić.

P.Ojcze nasz..  Zdrowaś Mario .. Wierzę w Boga Ojca ..

L1. Prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew: Jezu ufam Tobie.

P. Wierzymy mocno we wszechmoc Boga, który jest miłosiernym Ojcem i który posłał swego Syna, aby nas zbawił. Jemu powinniśmy coraz mocniej ufać. On oczekuje naszego zaufania. Powtarzajmy z głębi serca: Jezu ufam Tobie!

L2. We wszystkich przeciwnościach, które nas spotykają -  Jezu ufam Tobie!
W trudnościach wiary, które doświadcza ludzkość - Jezu ufam Tobie!
W pokusach i zwątpieniach - Jezu ufam Tobie!
W chorobie i cierpieniu - Jezu ufam Tobie!
W poczuciu odrzucenia i odtrącenia - Jezu ufam Tobie!
W chwilach próby i bolesnych doświadczeń - Jezu ufam Tobie!
W godzinie śmierci naszej - Jezu ufam Tobie!
W powstawaniu z grzechu i upadku – Jezu ufam Tobie!
W opuszczeniu i samotności – Jezu ufam Tobie!
W modlitwie serca, w ciszy wyraźmy swoimi słowami nasze zaufanie do Jezusa.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Król Królów Pan lub On szedł w spiekocie dnia i szarym pyle dróg.

Bóg Ojciec i Stworzyciel

Śpiew: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn.

L3. Dziękujemy Ci, Boże, za świat, który dla nas uczyniłeś, za to, że możemy widzieć Twoje dzieło. Dziękujemy, że jest piękny. Dziękujemy, że jest przejawem Twojej miłości, darem dla nas. Dziękujemy za niebo tą przestrzeń niewidzialną, która w Tobie wiadomy sposób nam służy. Dziękujemy, że przez Twoje słowo pouczasz nasz, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Ty do nas mówisz. „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieje, uświęca się podobnie jak On jest święty (1 List  św.  Jana 3,1-3)

Śpiew: Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną śpiewaj pieśń.

P. Zwróćmy się do naszego Boga Ojca modlitwą litanii, uwielbiajmy Go, prośmy o zmiłowanie. Niech Dobry Bóg udziela nam hojnie wszelkich łask. Abyśmy lepiej poznali przymioty Boga, bardziej Go miłowali, więcej Mu ufali.

L1: Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony,
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie,
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny,
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń,
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego,
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje,
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie,
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi,
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości,

L2. Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus,
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

L3. Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca,
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego,
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją,
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie,
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności 

L1. Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą,
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze,
Wytrwanie do końca przy Tobie,
Gorliwość o zbawienie innych dusz,
Pokorę prawdziwej mądrości,
Umiłowanie czystości,
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa.

P. Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Śpiew: np. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty.

Adoracja w ciszy. Pod koniec adoracji modlitwa na Rok Wiary.

Modlitwa na Rok Wiary

P: Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za dar wspólnej modlitwy i adoracji. Przy Tobie rośnie nasza wiara, umacnia się nadzieja, rozpala się miłość. Kończąc naszą wspólną modlitwę, gorąco prosimy Cię o pomnożenie naszej wiary. Spraw, aby nasza wiara stawała się coraz mocniejsza i aby coraz bardziej przemieniała nasze życie. Po tej modlitwie pozostaniemy na dłuższej adoracji w ciszy.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew, np.: Jezus, najwyższe Imię lub inny.