Wydrukuj tę stronę

Wiosna eucharystyczna


Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie audiencji generalnej dnia 17 listopada 2010 roku powiedział: "Chciałbym z radością podkreślić, że dzisiaj w Kościele mamy do czynienia z "wiosną eucharystyczną": ileż osób zatrzymuje się w milczeniu przed Tabernakulum, aby spędzić czas na miłosnej rozmowie z Jezusem! Jest czymś ogromnie pocieszającym, że wiele grup ludzi młodych odkryło piękno modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii. Modlę się, by ta "wiosna eucharystyczna” rozszerzała się coraz bardziej na wszystkie parafie".

Obraz wiosny, który przywołał Ojciec Święty, jest bardzo inspirujący. P. Joanna Wilkońska podjęła próbę opisu rozwijającego się w Kościele ruchu adoracyjnego, który na tyle przybrał na sile, iż  można go porównać do wiosny. Owoce jej pracy są zamieszczone we wspomnianej już książce "Beatyfikacji - Ruch modlitewny Adoremus". Autorka pisze m.in.: "Wiosna, to pora życia, wszystko budzi się ze snu. Także człowiek. Budzą się w nas nowe nadzieje, budzi się wiara w ludzi. Zaczynamy pragnąć słońca, jego zbawiennych promieni. Chcemy, by ogrzały nasze ciało, ale także naszą duszę. By na nowo obudziły w nas radość życia. Nasza dusza pragnie zakwitnąć jak pierwsze wiosenne kwiaty. Dlatego szukamy tych promieni, choć - by poczuć ich delikatne ciepło - trzeba nieraz poczekać, aż przebiją się przez chmury. Ale budzi się nie tylko wiara ludzi. Budzi się także nasza wiara w Boga, uśpiona jakby pod zimowym puchem codzienności. Budzi się pragnienie spotkania z Kimś, kto otuli nas ciepłem jak wiosenne promienie słońca i obudzi w nas pragnienie nowego życia. Takim słońcem dla naszej duszy jest niewątpliwie spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, a promieniami, które przynoszą ukojenie, jest modlitwa adoracyjna. To z niej czerpiemy siłę jak z życiodajnego źródła". Oto kilka myśli z tego obszernego rozdziału książki.

Pełny tekst katechezy Benedykta XVI, w której mówi o "wiośnie eucharystycznej"

Szczególna adoracja z młodymi - Kolonia 2005

Świadectwa poszczególnych osób mówiące o ich przeżywaniu adoracji

Wspólnoty, których członkowie wiele czasu poświęcają adoracji

Zgromadzenia zakonne nieustannie adorujące Jezusa

Wieczysta adoracja w różnych częściach świata

Ojciec Święty Benedykt XVI modlił się, aby "wiosna eucharystyczna" rozszerzała się coraz bardziej na wszystkie parafie. Takie jest również pragnienie wielu duszpasterzy i wiernych świeckich. Temu chce służyć również ruch modlitewny "Adoremus".