Wydrukuj tę stronę

Wprowadzenie do Te Deum


W dniu beatyfikacji, w czasie popołudniowych Mszy Świętych lub w czasie Godziny miłosierdzia, wiele wspólnot zaśpiewa dziękczynne „Te Deum” lub „Magnificat”. Można ten śpiew poprzedzić krótkim słowem wprowadzenia.

Wprowadzenie do śpiewu „Ciebie, Boga, wysławiamy”:
Kościół śpiewa uroczystą pieśń uwielbienia „Ciebie, Boga, wysławiamy” w szczególnych chwilach. Dziś motywem dziękczynienia jest beatyfikacja Jana Pawła II. Jest to wielki hymn, w którym łączymy się z mieszkańcami nieba i Kościołem pielgrzymującym na ziemi. Będziemy śpiewać: „Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie moce i niebiosy… Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza męczenników orszak biały”.  Tobie, miłosierny Boże, również nasza wspólnota, śpiewa hym uwielbienia i dziękczynienia.

Wprowadzeniu do śpiewu „Magnificat”:
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Imię Jego” – śpiewała Maryja, gdy stała się Matką Chrystusa. Słowa te powtarzał przez całe życie Jan Paweł II, jednocząc się głęboką, dziecięcą miłością ze swoje niebieską Matką. Każdy z nas, jeśli tylko spojrzy na swoje życie, może również powiedzieć, że Bóg uczynił mu wielkie rzeczy. Należy do nich także beatyfikacja Jana Pawła II. Śpiewajmy więc wraz z Maryją i Janem Pawłem II: „Wielbi dusza moja Pana”.