Wydrukuj tę stronę

Zgłoszenia do ruchu

Nasze czasy charakteryzuje wiele krańcowości. Dotyczy to również włączania się w jakieś grupy. Z jednej strony czujemy opór przed podejmowaniem zobowiązań i składaniem deklaracji, a z drugiej rośnie w nas potrzeba wspólnego działania, chęć czynnego zaangażowania w jakieś dobre dzieło. Przed podobnym dylematem stanie też wiele osób, którzy usłyszą zaproszenie do włączenia się w ruch "Adoremus". Każdy musi mieć czas na to, aby jego decyzja stała się dojrzała, świadoma i przemyślana.

Jeśli ktoś chce przynależeć do ruchu w sensie duchowym, podejmując po prostu stawiane przez niego wymagania, nie musi tego nigdzie zgłaszać. Sam wybiera kościół, do którego przychodzi, czas, w którym przeżywa adorację, a także drogę, na której pragnie opanowywać "sztukę modlitwy".

Zachęcamy jednak osoby, które chcą przychodzić systematycznie na adorację, aby wyraziły swoje pragnienie wobec duszpasterzy. Będzie to dla nich ułatwienie w określeniu takich godzin adoracji, które wiernym najbardziej odpowiadają. Otwarcie kościoła, a tym bardziej wystawienie Najświętszego Sakramentu, wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa. Najlepszą gwaracją bezpieczeństwa jest nieustanna obecność członków wspólnoty, którzy trwają na modlitwie. Dotyczy to również, a może w szczególny sposób, godzin wieczornych i nocnych. Wielu pracujących tylko w tych godzinach może przyjść na adorację.

Należy zaznaczyć, że sprawa adoracji Najświętszego Sakramentu nie może być tematem, którym w parafii zajmują się tylko określone grupy adoracyjne. Wszyscy powinni nosić w sobie troskę o to, aby Pan był nieustannie adorowany, a kościoły były otwarte. Można przypuszczać, że pierwszymi, którzy będą się starali o poszerzenie godzin adoracji w parafii będą członkowie różnych wspólnot parafialnych. Oni przeżywają modlitwę jako potrzebę serca, a adoracja zajmuje w niej ważne miejsce.

Sposób zgłaszania przez wiernych pragnienia adoracji i wyrażenia gotowości systematycznego przychodzenia na nią, określą duszpasterze. Zachęcamy ich, aby wraz z Radą Duszpasterską, podjęli temat budzenia praganienia adoracji wśród wiernych oraz przedłużania czasu wystawienia Najświętszego Sakramentu, jako jeden z ważnych tematów życia wspólnoty. Wtedy określą również sposób zgłaszania się chętnych do ruchu "Adoremus".

Jednym z prostych sposobów zgłoszenia jest wykorzystanie ulotki informującej o ruchu. Zawiera ona mały formularz zgłoszeniowy, który można wypełnieć i przekazać w miejscu, do którego pragnie się systematycznie przychodzić na adorację. Przygotowana jest również osobna "karta zgłoszeniowa", której treść zawiera również motwywację dla wstępujących do ruchu.