Wydrukuj tę stronę

Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia

 

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

Łagiewniki – Bazylika Miłosierdzia Bożego
27-28 kwietnia 2019

Pobierz: DOC PDF

Wstęp

W tegorocznym czuwaniu przed Niedzielą Miłosierdzia odwołujemy się do programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski „W mocy Ducha Świętego”. Zmartwychwstały Pan, przychodząc do Apostołów wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Przyjmujemy dar Zbawiciela, otwieramy serca na obecność i działanie Ducha Świętego.

Program:

Część pierwsza

21.00 Droga Miłosierdzia „Miłosierdzie darem dla świata” (tv)

Podobnie jak w roku ubiegłym pierwszą część czuwania będzie stanowić transmitowana przez telewizję Droga Miłosierdzia. Jest ona podzielona na trzy części, a każda z nich zawiera siedem spotkań z Jezusem Miłosiernym.

W poprzednich latach przeżywaliśmy pierwszą i drugą część. W pierwszej tematem były słowa: „Spotkania w blasku wiary”. Ukazuje ona Zbawiciela, który w okresie publicznej działalności okazuje miłosierdzie ludziom przez swoje słowa i czyny. W drugiej części kierujemy uwagę na krzyż: „Krzyż niosący nadzieję”. Wprowadza ona w tajemnicę miłosierdzia objawioną w krzyżowej męce Jezusa. Z miłosiernej miłości Pana, objawionej w krzyżu, rodzi się nadzieja dla człowieka. Tę nadzieję musimy nieustannie umacniać.

W tym roku przeżyjemy trzeci etap tej Drogi, noszący tytuł: „Miłosierdzie darem dla świata”. To kolejne siedem spotkań z Jezusem. Odbywają się one w klimacie zmartwychwstania i są przeniknięte atmosferą radości ze zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Zbawiciel umacnia wiarę uczniów i ofiarowuje im dary odkupienia.

22.15 I Nieszpory Niedzieli Miłosierdzia
22.45 Celebracja: „Weźmijcie Ducha Świętego”
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Część druga

24.00 EUCHARYSTIA

Eucharystia jest najważniejszym przeżyciem w czasie nocnego czuwania wprowadzającego w świętowanie Niedzieli Miłosierdzia. W niej Bóg ofiarowuje człowiekowi pełnię darów swej miłosiernej miłości. W Eucharystii zazwyczaj uczestniczy wielu kapłanów, którzy koncelebrują, a także liczne rzesze pielgrzymów, które wypełniają bazylikę.
Po Mszy Świętej chwila przerwy.

Część trzecia

02.15 Różaniec „Przyjdź Duchu Święty”

Część czwarta

04.15 Modlitwa o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia