Wydrukuj tę stronę

Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia

 

NAWRACAJCIE SIĘ
I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Łagiewniki - Bazylika Miłosierdzia Bożego
11-12 kwietnia 2015

Pobierz (wersja z nutami): DOC PDF

 

Wstęp

Program duszpasterski Episkopatu Polski na obecny rok wyraża się w słowach: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Wezwanie do nawrócenia dociera do nas w sposób szczególny w okresie Wielkiego Postu. Jest to rzeczywiście taki czas w rytmie roku liturgicznego, w którym słowa o zmianie życia padają częściej niż w innych okresach rocznej wędrówki wiary.

Jednak program Episkopatu obejmuje cały rok, a nie tylko czas Wielkiego Postu. Na tej drodze przeżywamy również Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która wieńczy czas uroczystej Oktawy Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Czy jest to również dzień nawracania się, by mocniej wierzyć w Ewangelię? Nie ma co do tego wątpliwości, że czas miłosierdzia i dzień miłosierdzia znajdują się w centrum tematu nawrócenia. Wszak to miłosierdzie Boże daje człowiekowi łaskę serca skruszonego, daje mu siły do wyznania grzechów i wspiera go w dążeniu do poprawy.

Dar miłosierdzia Bożego nie wyczerpuje się jednak w udzieleniu człowiekowi łaski przebaczenia grzechów. Z przebitego Serca Jezusa wypływa również drugi promień, który przypomina o Eucharystii, o pełnej komunii z Jezusem i Kościołem, o świętowaniu radości odkupienia, o śpiewaniu radosnego alleluja. Wielki Post to pierwszy krok na drodze nawrócenia, a okres Wielkanocny to drugi krok. Ten pierwszy doprowadza do źródeł miłosierdzia, a ten drugi uczy korzystać z otrzymanej łaski. Ten pierwszy wlewa w serce człowieka wszystko, co najpiękniejsze, a ten drugi przyczynia się do tego, aby człowiek nie zmarnował otrzymanych darów. W tym pierwszym wylewamy łzy żalu, w tym drugim płyną z naszych oczu łzy wdzięczności.

W czasie czuwania w noc, przez którą wchodzimy w świętowanie Niedzieli Miłosierdzia, będziemy wracać do tego tematu wiele razy. Wprowadzą nas w ten klimat już radosne nieszpory poprzedzone uczczeniem Chrystusa, który zwycięża ciemność śmierci i jako światło świata oświeca drogi tego życia i wskazuje ostateczny cel ziemskiej wędrówki.

Do tematu nawrócenia i jeszcze mocniejszej wiary w orędzie, które niesie Ewangelia powrócimy w czasie celebracji: „Człowiek zniewolony – człowiek uratowany”. Pomocą w refleksji będzie znak, znajdujący się w bazylice Miłosierdzia Bożego przy tabernakulum. Jest to krzew, który symbolizuje człowieka miotanego przez namiętności, złe pragnienia, nieuporządkowane przywiązanie do spraw tego świata. Chrystus przychodzi do tego człowieka i przynosi mu dar miłosierdzia. Kto ten dar przyjmuje i jednoczy się z Jezusem, przestaje być człowiekiem, „którym miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu” (Ef 4,14). Taki człowiek nie ulega też tak łatwo własnym słabościom, gdyż jego siłą jest Chrystus.

W centralnej części czuwania, jaką stanowi Eucharystia, otrzymujemy największe umocnienie na naszej drodze wyzwalania się z grzechu i dążenia do świętości. Dar słowa, łaska udziału w paschalnym przejściu Chrystusa przez śmierć do zmartwychwstania, a także cud sakramentalnej komunii z Jezusem, to skarby ofiarowane nam w każdej Eucharystii.

O dar nieustannego nawracania się i dążenia do świętości, a także o łaskę wzrostu w wierze będziemy się modlić również w rozważaniu chwalebnych tajemnic różańca. Modlitwa różańcowa daje szczególną możliwość medytacji zbawczych tajemnic, wprowadza w świat Boga, a równocześnie wyprasza błogosławieństwo dla ludzi.

W ostatniej części czuwania będziemy się modlić o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia dla wszystkich wiernych. W tym szczególnym, wybranym przez Boga miejscu będziemy powierzać Bogu pielgrzymów, którzy przybędą do sanktuarium, a także wszystkich, którzy oczekują daru Bożego Miłosierdzia.

Program:

Część pierwsza

21.00 Nieszpory
22.00 Celebracja: „Człowiek zniewolony i uratowany”
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Część druga

24.00 EUCHARYSTIA

Eucharystia jest najważniejszym przeżyciem w czasie nocnego czuwania wprowadzającego w świętowanie Niedzieli Miłosierdzia. W niej Bóg ofiarowuje człowiekowi pełnię darów swej miłosiernej miłości. W Eucharystii zazwyczaj uczestniczy wielu kapłanów, którzy koncelebrują, a także liczne rzesze pielgrzymów, które wypełniają bazylikę.
Po Mszy Świętej chwila przerwy.

Część trzecia

02.15 Różaniec z modlitwą o przymnożenie wiary i łaskę nawrócenia

Część czwarta

04.15 Modlitwa o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia