Wydrukuj tę stronę

Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia

 

WIELBI DUSZA MOJA PANA

Łagiewniki - Bazylika Miłosierdzia Bożego
22-23 kwietnia 2017

Pobierz (wersja z nutami): DOC PDF

Wstęp

W encyklice o miłosierdziu Bożym św. Jan Paweł II pisał: „Maryja jest Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy – jak nikt inny – doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Ofiara ta jest ściśle związana z krzyżem Jej Syna, u którego stóp wypadło Jej stanąć na Kalwarii. Ofiara ta stanowi swoisty udział w tym objawieniu się miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla swej miłości, dla Przymierza, jakie odwiecznie zamierzył, a w czasie zawarł z człowiekiem, z ludzkością — w tym objawieniu, które ostatecznie dokonało się przez krzyż. Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania transcendentnej Bożej sprawiedliwości z miłością, owego „pocałunku”, jakiego miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości (por. Ps 85 [84], 11). Nikt też tak jak Ona – Maryja – nie przyjął sercem owej tajemnicy, Boskiego zaiste wymiaru Odkupienia, która dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym fiat” (9).

Modlitwa do Matki Najświętszej, szczególnie w formie różańca, zawsze towarzyszy naszemu czuwaniu przed Niedzielą Miłosierdzia. W tym roku podkreślamy tę modlitwę w sposób szczególny z racji setnej rocznicy objawień fatimskich i innych maryjnych wspomnień.

Program:

Część pierwsza

21.00 Droga Miłosierdzia „Spotkanie w blasku wiary” (transmisja tv)

Podobnie jak w roku ubiegłym pierwszą część czuwania będzie stanowić transmitowana przez telewizję Droga Miłosierdzia. Będzie to ostatni etap tej drogi, przypominający spotkania Zmartwychwstałego ze swymi uczniami.

22.20 Nieszpory
23.00 Celebracja: „Tryumf Niepokalanego Serca Maryi”
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Część druga

24.00 EUCHARYSTIA

Eucharystia jest najważniejszym przeżyciem w czasie nocnego czuwania wprowadzającego w świętowanie Niedzieli Miłosierdzia. W niej Bóg ofiarowuje człowiekowi pełnię darów swej miłosiernej miłości. W Eucharystii zazwyczaj uczestniczy wielu kapłanów, którzy koncelebrują, a także liczne rzesze pielgrzymów, które wypełniają bazylikę.
Po Mszy Świętej chwila przerwy.

Część trzecia

02.15 Różaniec z rozważaniami: „Idźcie i głoście”

Część czwarta

04.15 Modlitwa o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia