Wydrukuj tę stronę

Wielka modlitwa Kościoła

 

 

Przeżywamy obecnie wielką modlitwę Kościoła o dar nowego Papieża. Jej znaczenie wyjaśnił Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis:

„Podczas Sede vacante, a przede wszystkim w okresie, w którym przebiega wybór Następcy Piotra, Kościół jednoczy się w szczególny sposób z Pasterzami, a specjalnie z Kardynałami elektorami Biskupa Rzymskiego i prosi Boga o nowego Papieża jako dar Jego dobroci i Opatrzności. Za przykładem bowiem pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, o której jest mowa w Dziejach Apostolskich (por. 1,14), Kościół powszechny duchowo złączony z Maryją, Matką Jezusa, powinien trwać jednomyślnie na modlitwie; w ten sposób wybór nowego Papieża będzie wydarzeniem bliskim Ludowi Bożemu i w pewnym sensie działaniem całego Kościoła, a nie dotyczącym jedynie Kolegium elektorów” (84).

Zamieszczamy poniżej pomoce do wykorzystania w modlitwie indywidualnej i rodzinnej, a także w czasie Eucharystii i wspólnych adoracji.


Modlitwa w czasie konklawe
Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI
Eucharystia i adoracja w pierwszą niedzielę marca