Wydrukuj tę stronę

Wprowadzenie

 

Wprowadzenie

 

Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich, aby zgromadzili się na wspólną adorację w niedzielę po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W zaproszeniu przekazanym przez abpa Rino Fisichella, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji czytamy: „W niedzielę, 2 czerwca 2013 roku, o godz. 17.00 czasu rzymskiego, Ojciec Święty będzie przewodniczył godzinnej adoracji eucharystycznej w bazylice św. Piotra na Watykanie, w łączności ze wszystkimi Biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie. Dlatego też zachęca się, aby wszyscy Biskupi, zjednoczyli się z Ojcem Świętym na godzinnej adoracji we własnym kościele katedralnym. Adoracja powinna być tak zorganizowana, aby na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem”.

Papieska Rada opublikowała szczególne intencje modlitwy, które Ojciec Święty podał na adorację oraz przygotowała schemat adoracji. Teksty te są ogłoszone na stronie www.annusfidei.va a w polskiej wersji na naszej stronie. Można więc z nich skorzystać. Zamieszczamy też propozycję adoracji, związanej z przeżywanym Rokiem Wiary. Rozpoczęliśmy go obrzędem „przekazania Symbolu wiary”, a zakończymy obrzędem „oddania Symbolu wiary”. Minęło już ponad połowę tego czasu. Przeżywana dziś adoracja w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem powinna być umocnieniem w dalszym wysiłku umocnienia wiary.