Wydrukuj tę stronę

Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia

 

BOŻE, COŚ POLSKĘ

Łagiewniki – Bazylika Miłosierdzia Bożego
7-8 kwietnia 2018

Pobierz: DOC PDF

Wstęp

Tegoroczne czuwanie przeżywamy w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękczynienie za ten dar oraz modlitwa za Ojczyznę będzie nam więc towarzyszyć również w wieczornej nocnej modlitwie, wprowadzającej do przeżycia Niedzieli Miłosierdzia.

Program:

Część pierwsza

21.00 Droga Miłosierdzia „Krzyż niosący nadzieję” (transmisja tv)

Podobnie jak w roku ubiegłym pierwszą część czuwania będzie stanowić transmitowana przez telewizję Droga Miłosierdzia. Jest ona podzielona na trzy części, a każda z nich zawiera siedem spotkań z Jezusem Miłosiernym.
W poprzednich latach przeżywaliśmy jej pierwszą część zatytułowaną: „Spotkania w blasku wiary”. Ukazuje ona Zbawiciela, który w okresie publicznej działalności okazuje miłosierdzie ludziom przez swoje słowa i czyny. Niesie pomoc potrzebującym, uzdrawia chorych, przywraca wzrok niewidomym, wskrzesza umarłych.
W tym roku będziemy przeżywać część drugą, której treść określają słowa: „Krzyż niosący nadzieję”. Wprowadza ona w tajemnicę miłosierdzia objawioną w krzyżowej męce Jezusa. Z miłosiernej miłości Pana, objawionej w krzyżu, rodzi się nadzieja dla człowieka. Tę nadzieję musimy nieustannie umacniać.
Trzeci etap tej Drogi, nosi tytuł: „Miłosierdzie darem dla świata”. To kolejne siedem spotkań z Jezusem. Odbywają się one w klimacie zmartwychwstania i są przeniknięte atmosferą radości ze zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Zbawiciel umacnia wiarę uczniów i ofiarowuje się im dary odkupienia. W nich kryje się pełnia tajemnicy miłosierdzia.

22.15 Nieszpory
22.45 Celebracja: „Dla ciebie błogosławię krajowi całemu”
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Część druga

24.00 EUCHARYSTIA

Eucharystia jest najważniejszym przeżyciem w czasie nocnego czuwania wprowadzającego w świętowanie Niedzieli Miłosierdzia. W niej Bóg ofiarowuje człowiekowi pełnię darów swej miłosiernej miłości. W Eucharystii zazwyczaj uczestniczy wielu kapłanów, którzy koncelebrują, a także liczne rzesze pielgrzymów, które wypełniają bazylikę.
Po Mszy Świętej chwila przerwy.

Część trzecia

02.15 Różaniec „W intencji Ojczyzny”

Część czwarta

04.15 Modlitwa o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia