Wydrukuj tę stronę

Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia

 

MODLITWA
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

18 kwietnia 2020

Pobierz: DOC PDF

Śpiew: Przybądź, Duchu Święty.

1. Przybądź Duchu Święty, - Spuść z niebiosów wzięty - Światła Twego strumień. - Przyjdź Ojcze ubogich, - Dawco darów mnogich. - Przyjdź, Światłości sumień.

2. O najmilszy z Gości, - Słodka serc radości, - Słodkie orzeźwienie. - W pracy Tyś ochłodą, - W skwarze żywą wodą, - W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza! - Serc wierzących wnętrza - Poddaj swej potędze! - Bez Twojego tchnienia - Cóż jest wśród stworzenia? - Jeno cierń i nędze!

4. Obmyj, co nieświęte, - Oschłym wlej zachętę, - Ulecz serca ranę! - Nagnij, co jest harde, - Rozgrzej serca twarde, - Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, - W Tobie ufającym, - Siedmiorakie dary! - Daj zasługę męstwa, - Daj wieniec zwycięstwa, - Daj szczęście bez miary! Amen. Alleluja.

P: Wśród wielu sobotnich wieczorów, poprzedzających Niedzielę Miłosierdzia, chyba najbardziej znany jest ten, który miał miejsce w 2005 roku. Wtedy, o godz. 21.37 odszedł z tego świata do domu Ojca św. Jan Paweł II, a na modlitwie trwały rzesze ludzi na całym świecie. Śmierć papieża skierowała ich myśli ku Bogu. On przez całe życie pragnął kierować ludzkie serca ku Stwórcy i Ojcu. Pragnął, aby również jego śmierć do tego się przyczyniła. W swoim testamencie pisał:

L1: „Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną. Przyjmując już teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi łaskę owego ostatniego Przejścia czyli Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył - dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga Samego”.

P: W tym roku przeżywamy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i dlatego przy różnych okazjach przywołujemy jego postać. Także w dzisiejszym czuwaniu przez Niedzielą Miłosierdzia będziemy się modlić jego słowami i będziemy wzywać jego wstawiennictwa. Z nim chcemy wielbić Chrystusa zmartwychwstałego i przy jego pomocy otwierać się na łaski miłosierdzia, które hojnie spływają na ziemię. Wśród intencji naszej modlitwy będzie prośba o pomoc w walce z pandemią i jej skutkami. Niech Pan zmartwychwstały, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, okaże nam swoje miłosierdzie.

Śpiew: Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych.
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

Część pierwsza

Medytacja - nad Encykliką "Dives in Misericordia"

Część druga

Medytacja - nad wezwaniami Litanii do św. Jana Pawła II

Część trzecia

Modlitwa - o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia