Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - propozycja 5

 

Panie, przymnóż nam wiary

Pobierz: DOC PDF

Załączone poniżej teksty będą wykorzystywane w czasie czuwania w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w nocy z 6-7 kwietnia 2013. Przeżywamy je w Roku Wiary, dlatego jest związane z tym tematem. Z pogłębioną wiarą, którą wyznaliśmy w czasie obrzędów Wigilii Paschalnej, będziemy śpiewać pieśń uwielbienia za dzieło odkupienia.

W pierwszej części czuwania, przed północą będziemy uwielbiać Pana za łaskę otwarcia przed nami nieskończonych przestrzeni Bóstwa. Poprzez chrzest święty zostaliśmy nie tylko wyzwoleni z grzechu pierworodnego, lecz także obdarowani udziałem w życiu samego Boga, który jest nieskończenie wielki i doskonały. Jednym ze znaków, które nam o tej wielkości przypominają jest głębia oceanu. Ten właśnie znak jest najbardziej wyeksponowany w bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Mówi o nim układ świątyni, a przede wszystkim witraże.

O zanurzeniu w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mówi św. Paweł Apostoł. Jego słowa cytuje Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim ogłaszającym Rok Wiary: „W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów (por. Dz 5, 31). Dla apostoła Pawła ta Miłość wprowadza człowieka do nowego życia: „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze to nowe życie kształtuje całą ludzką egzystencję na radykalnej nowości zmartwychwstania. Na miarę jego wolnej dyspozycyjności, myśli, uczucia, mentalność i zachowania człowieka powoli są oczyszczane i przekształcane, na drodze, która nigdy tu na ziemi w pełni się nie realizuje. „Wiara, która działa przez miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium inteligencji i działania, które przemienia całe życie człowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29, 2 Kor 5, 17)”.

Prawda ta będzie przenikać modlitwy i rozważania pierwszej części czuwania, która przypada przed północą. Będzie to również przygotowanie do udziału w Eucharystii, sprawowanej o północy. Ta najświętsza celebracja jest darem najpełniejszego zanurzania się w Bożym świecie, w bezkresnym oceanie miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po północy będziemy modlić się o pomnożenie naszej wiary i wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.

Program czuwania

21.00 – Wieczór Jana Pawła II
21.45 – I Nieszpory Niedzieli Miłosierdzia
22.30 – Droga światła
23.15 – Przeżycie znaku zanurzenia
24.00 – EUCHARYSTIA
   2.15 – Różaniec z modlitwą o pomnożenie wiary
   4.15 – Modlitwy Niedzieli Miłosierdzia