Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - propozycja 6

 

ŚWIĘTOŚĆ
DAR MIŁOSIERNEGO BOGA

Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia
i przed kanonizacją bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II
w bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
26-27 kwietnia 2014

Pobierz: DOC PDF

 

Wstęp

Tegoroczne nocne czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia łączy w sobie dwa pełne treści tematy. Pierwszym jest tajemnica miłosierdzia, a drugim kanonizacja dwóch wielkich Papieży. Poprzez to połączenie możemy jeszcze wyraźniej dostrzec prawdę, że świętość jest wielkim darem miłosierdzia, a święci objawiają nam tajemnicę miłosierdzia i wprowadzają nas w coraz głębsze jej przeżywanie.

Całość tegorocznego czuwania została więc nazwana słowami: „Świętość – dar miłosiernego Boga”. Świętość jest rzeczywiście najpierw niczym nie zasłużonym darem Boga ofiarowanym człowiekowi. W swej istocie jest udziałem w świętości Boga. Otrzymaliśmy ten dar wraz z sakramentem chrztu. Bóg uwolnił nas od grzechu pierworodnego i obdarzył łaską uczestnictwa w swoim Boskim życiu, czyli w swojej świętości, miłości, komunii i wszystkich skarbach, które stanowią tajemnicę życia Bożego.

Od chwili chrztu świętego wzrastamy w świętości. Jest to zazwyczaj dość dramatyczny wzrost, gdyż to, co Boże, jest nieustannie zagrożone przez to, co przeciwne Bogu, życie z Bogiem zostaje często zamienione na życie bez Boga, a zjednoczenie z Ojcem jest osłabione przez wszelkiego rodzaju ludzkie słabości. Dzięki łasce Bożej nie ustajemy jednak na tej drodze. Po oddaleniu się od Boga, wracamy do bliskości z Nim, po upadku powstajemy, po wejściu w ciemność powracamy do światłości.

Przeżywając kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII chcemy na nowo wyrazić Bogu wdzięczność za dar powołania do świętości, za przykłady świętych, którzy to powołanie zrealizowali w sposób najpiękniejszy, za umocnienie na drodze wytrwałego dążenia do tej „wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”. Dziękujemy również Bogu za to, że przez Jana Pawła II w szczególny sposób wprowadza nas w tajemnicę swego miłosierdzia. Z Jego Opatrzności Jan Paweł II odszedł z tego świata w wigilię Niedzieli Miłosierdzia. Jego beatyfikacja dokonała się w Niedzielę Miłosierdzia, 1 maja 2011 roku. Jego kanonizacja również dokonuje się w tym niezwykłym dniu. Chcemy więc wraz z Janem Pawłem II i św. Faustyną wchodzić w to niezgłębione misterium, w którym „świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”.

Istotne cechy naszej drogi do świętości odczytujemy również w obrazu Jezusa Miłosiernego. Chrystus idzie do nas i przynosi nam podwójny dar. Jest to dar oczyszczenia z brudu, przebaczenia grzechu, obmycia z winy, wyrwania z niewoli – o czym przypomina jasny promień, wychodzący z Serca Jezusa. Jest to również dar udziału w życiu Boga, zjednoczenia z Chrystusem, komunii w Duchu Świętym – co wyraża czerwony promień przypominający o Eucharystii.

W kolejnych etapach czuwania będziemy się coraz bardziej zanurzać w tym bezmiarze Bożego miłosierdzia. Łagiewnicka bazylika, poprzez symbolikę witraży, wyrażających głębię oceanu, w szczególny sposób pomaga nam przeżyć to misterium. Rozważaliśmy tę prawdę w czasie czuwania w ubiegłym roku. Tegoroczne czuwanie będzie naznaczone tajemnicą świętości, będzie wędrowaniem we wspólnocie świętych, modlitwą za wstawiennictwem naszych niebieskich przyjaciół.

Część pierwsza

I Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania
godz. 22.00 Celebracja: „Communio sanctorum”
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Część druga

godz. 24.00 Eucharystia
Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Damiana Muskusa.
Po Mszy Świętej chwila przerwy.

Część trzecia

godz. 2.15 – 3.45 Różaniec z tekstami bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII

Część czwarta

godz. 4.15 Przeżycie Niedzieli Miłosierdzia