Rekolekcje o adoracji

 

Przez adorację na Eucharystię
Rekolekcje o adoracji

W ośrodku OO. Pallotynów w Kleczy k. Wadowic odbyły się rekolekcje po na temat adoracji. Uczestniczyło w nich 14 osób. Główny temat rozważań i modlitw wyznaczały wskazania Kościoła wyrażone w słowach: „Gdy wierni oddają cześć Chrystusowi obecnemu w Sakramencie, niech pamiętają, że ta obecność wywodzi się z Ofiary i zmierza do Komunii św. sakramentalnej i duchowej zarazem” (Instrukcja Eucharisticum misterium 50).

Poniżej zamieszczone są nagrania rozważań rekolekcyjnych, a także teksty wprowadzające do poszczególnych etapów rekolekcyjnej drogi. Wszystkich, którzy zechcą skorzystać z tych propozycji zachęcam, aby nie ograniczali się do odsłuchania wygłoszonych rozważań, lecz zatrzymali się również nad tekstami, a w miarę możliwości także porozmawiali z innymi osobami na ten temat. Może uda się przeżyć te rekolekcji w małym gronie znajomych zainteresowanych tematem adoracji.

Ks. Stanisław Szczepaniec

Wprowadzenie

Słowo wprowadzające
Rozważanie: „Wprowadzenie” Nagranie WMA MP3
Czytania mszalne
Homilia w czasie Mszy Świętej: „Panie, abym przejrzał” Nagranie WMA MP3

Temat 1 – Kontemplacja Słowa, które stało się Ciałem

Wprowadzenie do tematu
Konferencja: „Kontemplować Słowo, które stało się Ciałem” Nagranie WMA MP3
Teksty do refleksji indywidualnej
Czytania mszalne
Homilia w czasie Mszy Świętej: „Poddać się działaniu słowa” Nagranie WMA MP3
Adoracja i rozmowa

Temat 2 – „To jest Ciało moje za was wydane”

Wprowadzenie do tematu
Konferencja: „Adorować Ciało Chrystusa za nas wydane” Nagranie WMA MP3
Teksty do refleksji indywidualnej
Adoracja i rozmowa

Temat 3 – Komunia sakramentalna i duchowa

Wprowadzenie do tematu
Konferencja rekolekcyjna: „Co to znaczy przyjąć Komunię?” Nagranie WMA MP3
Teksty do refleksji indywidualnej
Adoracja i rozmowa

Podsumowanie

Dalsza perspektywa formacji